הודעות דוברות הלשכה

מכתב ראש הלשכה לשר האוצר הקורא לשר לחזור בו מדבריו נגד בית המשפט העליון, ויפה שעה אחת קודם

15.12.2009

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

בין היתר, ציין ראש הלשכה: "אכן, לקיומן של זכויות יסוד יש לעיתים משמעות פיננסית. החיים עולים כסף. הגנה על זכויות איננה בזבוז כספים. הכספים נועדו כדי לשמר זכויות, ולקיומם של עקרונות דמוקרטים יש עלויות. מה לעשות?! אפשר לבקר פסיקה קונקרטית או מגמה מסתמנת תקופתית, אבל אסור להיגרר לאמירות העושות דלגיטימציה למערכת המשפט בישראל, ובודאי כשהיא כלל אינה מוצדקת. חוסנה של המערכת השיפוטית הינו אינטרס עליון שלך, שלי ושל כל אזרחי ישראל ותושביה".

 

לשכת עורכי הדין בישראל

 
עו"ד יורי גיא-רון
ראש הלשכה
 

                                                                                                                           כ"ח כסלו תש"ע

                                                                                                                          15 דצמבר 2009

לכבוד 

מר יובל שטייניץ

שר האוצר

 

   

נכבדי,

 

 

הנדון: פרסומים בדבר התבטאויותיך נגד בית המשפט העליון

 

 

אני פונה אליך בעקבות הפרסומים בדבר התבטאויותיך החריפות נגד התנהלות בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בכנס כלכלי, שנערך אתמול, 14.12.09.

 

הפרסומים ציטטו דברי ביקורת נוקבים מטעמך נגד פסיקות בג"צ. צוטטת כמי שאמר, בין היתר, כי "בתי המשפט ובית המשפט העליון בראשם מתעלמים משיקולים של "חוסן כלכלי", וכן ש"חלק מפסיקות העליון מבטאות חוסר אחריות שגובל בהפקרות כלכלית".

 

ביקורת זו כנגד בית המשפט העליון אינה עולה בקנה אחד עם המציאות, הואיל וניתנו גם עשרות ומאות פסיקות, שבהן בתי המשפט לא נתנו צווים משיקולי עלות כלכלית למדינה. זאת, למרות שלעיתים אף דובר בהגנה על זכויות אדם בסיסיות. בהקשר זה, אינני סבור, כי יש מחלוקת בדבר הצורך להגן על זכותם הבסיסית של אזרחים לחיות בביטחון או על זכותם של ילדים עם מוגבלויות להשתלב במערכת החינוך הרגילה.

 

אכן, לקיומן של זכויות יסוד יש לעיתים משמעות פיננסית. החיים עולים כסף. הגנה על זכויות איננה בזבוז כספים. הכספים נועדו כדי לשמר זכויות, ולקיומם של עקרונות דמוקרטים יש עלויות. מה לעשות?!

 

בית המשפט העליון שלנו רחוק מלהיות אקטיביסטי בפסיקותיו, ובמהלך עשרות השנים האחרונות ניתן למנות מקרים ספורים, אשר בהם החליט בית המשפט להתערב בהחלטות רשויות השלטון, שהיו כרוכות בעלות כלכלית. ניתן לסבור אחרת. אפשר לבקר פסיקה קונקרטית או מגמה מסתמנת תקופתית, אבל אסור להיגרר לאמירות העושות דלגיטימציה למערכת המשפט בישראל, ובודאי כשהיא כלל אינה מוצדקת. חוסנה של המערכת השיפוטית הינו אינטרס עליון שלך, שלי ושל כל אזרחי ישראל ותושביה.

 

הנני סבור, כי אין זה אחראי, שאדם במעמדך כשר אוצר, יתקוף באופן נוקב וחריף את בית המשפט העליון, ומשכך אני קורא לך לחזור מדבריך או לסייגם, ויפה שעה אחת קודם.

   

     בברכה,

עו"ד יורי גיא-רון

                                                                                             ראש לשכת עורכי הדין

 

העתקים:

ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן

היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון