הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית ראש הלשכה למנהל בתי המשפט: הנחיה לשופטים שלא לחייב מראש את המתדיינים בעלויות הקלטת הדיונים

30.11.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ללשכה נודע כי בעקבות שביתת הקלדנים/יות בבתי המשפט, יש שופטים/ות המוציאים/ות צווים המורים למתדיינים לממן את הקלטת הדיונים. בפנייתו למנהל בתי המשפט, ציין ראש הלשכה כי ככל שאכן ניתנו צווים כאמור, הרי שמדובר בפעולות החורגות מסמכות בית המשפט הנכבד.

בתגובה למכתבו של ראש הלשכה, שיגר מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, פנייה לנשיאי בתי המשפט במסגרתה הוא מפנה למכתבו של ראש הלשכה בנושא, ומבקש, למען הסר ספק, להנחות את השופטים שלא לחייב מראש את המתדיינים בעלויות ההקלטה אלא בהסכמתם בלבד.

 

להלן מכתבו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון: 

 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון