הודעות דוברות הלשכה

דברי ראש לשכת עורכי הדין ויו"ר הועדה להגנת הפרטיות בלשכה לקראת אישור החוק הביומטרי בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת

16.11.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה ויו"ר הועדה להגנת הפרטיות: "בחוק טמון פוטנציאל של פגיעה הרסנית בזכויות היסוד של אזרחי המדינה ובמיוחד בזכותם לפרטיות". כמו כן טענו כי "שימוש במאגר מסוג זה עלול להוביל למצבים, בהם ימצאו עצמם אזרחים תמימים במעמד של חשודים בפשע".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, ויו"ר הועדה להגנת הפרטיות של לשכת עורכי הדין, עו"ד דן חי, שבו על עמדתם, שהובעה בפני שר המשפטים ובישיבות ועדת המדע של הכנסת, נגד הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008, לקראת אישורה היום בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.

 

לדברי ראש הלשכה ועו"ד דן חי, בחוק טמון פוטנציאל של פגיעה הרסנית בזכויות היסוד של אזרחי המדינה ובמיוחד בזכותם לפרטיות. "דליפת הנתונים שיהיו אגורים במאגר עלולה להוביל לזיוף טביעות האצבעות של אזרחי המדינה ואובדן אמצעי חשוב זה, כאמצעי זיהוי.

 

גם בהצעת הפשרה לפצל את המאגר לשני מאגרים, האחד במשרד הפנים והשני במשרד המשפטים, אין בכדי לפתור את הבעיה שעולה מעצם הקמת המאגר המוצע. לצערנו הרב, טיבעם של מאגרים, שאלו נפרצים בסופו של דבר. יצירת מאגר נפרד לקוד פענוח הנתונים, שבמאגר השני, רק תקשה על פריצת המאגר, אך ניסיון החיים מלמד כי לא תמנע אותו, לכן, אין מזור בהצעה זו".

 

לשיטתם של ראש הלשכה ועו"ד דן חי, ניתן להגיע לתוצאה המרכזית, אליה מכוון החוק שבנדון, על ידי הוצאת תעודת זהות ותעודת מסע ביומטריים, מבלי להקים את מאגר הנתונים הביומטרי. בכך תושג המטרה שבבסיס החוק, תוך שימוש באמצעים מידתיים יותר בכל הקשור לפגיעה בזכות לפרטיות.

 

"הקמת המאגר הביומטרי טומנת בחובה, כאמור, פוטנציאל פגיעה גדול בפרטיותו של האזרח, אשר יהיה בעטיו חשוף בפני ניסיונות חדירה של גורמי חוץ, כמו גם פתוח לתופעת "התפוח הרקוב", במסגרתה יעביר גורם פנימי, שלא כדין, מידע ממנו אל גורמים חיצוניים. קיומו של מאגר כזה אף עלול להרחיב, כפי שלעיתים קורה במקומותינו, את מספר הגורמים הממשלתיים, אשר יהיו מוסמכים להיעזר בנתונים, שיכללו בו.

 

סכנה נוספת טמונה בעצם פתיחת המאגר המוצע לרשות רשויות החקירה. שימוש במאגר מסוג זה עלול להוביל למצבים, בהם ימצאו עצמם אזרחים תמימים במעמד של חשודים בפשע, וזאת משום שנקלעו שלא בטובתם לזירת פשע, אף אם נכחו בה ועזבו לפני שבוצע".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון