הודעות דוברות הלשכה

74% מהנבחנים, שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה בכתב של הלשכה - עברו את הבחינה

10.11.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ביום 2.11.09 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1,772 מתמחים ומתמחות. 74% מכלל הנבחנים, שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה, עברו את הבחינה.

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן. חשוב לציין שהנתונים המוצגים הנם נתונים ראשוניים:

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת תל-אביב

97

95

75.6

האוניברסיטה העברית

71

93

75.6

אוניברסיטת בר-אילן

40

88

73.8

אוניברסיטת חיפה

111

88

73.5

המרכז הבינתחומי

198

86

72.1

המכללה למינהל

90

78

69.8

הקריה האקדמאית אונו

312

68

67.0

שערי משפט

113

64

65.5

המכללה האקדמית למשפטים בר

77

55

64.2

מכללת נתניה

67

51

65.0

עולים חדשים

19

42

58.7

ישראלים שלמדו בחו"ל

38

29

53.4

א ח ר

1

 

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1,233

74

69.0

שנייה

307

31

59.1

שלישית ומעלה

232

14

51.5

כל הנבחנים

1,772

59

65.0

 

הנתון, לפיו רק 14% מהנבחנים, שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב, עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה, היה נמוך ביותר ועמד על 51.5.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון