הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה בדברי הפתיחה ליום העיון בנושא פיצול סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה

09.11.2009

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

ראש הלשכה: "לא הצלחתי להימנע מהמסקנה הברורה,שפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפגע בטוהר המידות בשלטון הישראלי. לאחר שרק לאחרונה הועמדו לדין נשיא, ראש ממשלה, שרים, ח"כים ואישי ציבור אחרים, התחושה היא שמן ההיבט הזה דווקא אין מה לתקן. השיטה עובדת. הפיצול בהכרח יפגע באפקטיביות של היועץ בהקשר האמור". עוד מציין ראש הלשכה: "מבלי להיכנס לדרך שבה התנהלו הדברים בעניינו של המכתב ששיגר הפרקליט לשר, יש חשיבות רבה לשמירה על עצמאות עמדתם של הפרקליט והיועץ למול כל נבחרי הציבור במדינה. אין ספק בעיני, שיש לשמור על יכולתם של פרקליט המדינה ושל היועץ המשפטי לממשלה להביע עמדה עצמאית. אי תלותם המקצועית הכרחית".

מכובדיי,

 

ערב טוב לכם,

 

לפני כחודש קבענו בלשכה את יום העיון הזה. אני זוכר את הגיחוכים של חלק מאנשי התקשורת, שסברו אז שהמועד מאוחר מידי וכי הוא יחמיץ את כל הסערה ואת הדיון הציבורי בשלביו המכריעים.

 

המציאות, כרגיל, טופחת על פנינו. אגב, אני מזכיר, כי זמן קצר לאחר שהתמנה שר המשפטים נערך הכנס השנתי של הלשכה באילת (מאי-יוני 2009) והתייחסתי כבר אז, במושב הפתיחה של הכנס, לאפשרות פיצול סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שהשר נאמן התבטא בעניין זה מעט קודם לכן.

 

בין היתר, קראתי את מכתבו של פרקליט המדינה כמה שעות טרם ששמעתי אודותיו בתקשורת, שמעתי חלק מדבריו של היועץ המשפטי ביום שישי בנווה אילן ודווחתי על יתרם, ואף צפיתי והאזנתי לראיון הטלוויזיוני של השר נאמן, ששודר במוצאי שבת.

 

לא רק שהסערה לא חלפה, אלא אנחנו בהחלט עדיין בשיאה.

 

לפיכך, ברשותכם, כמה הערות, ולאו דוקא ברצף מהותי, שכן בכל זאת אלה מעין דברי פתיחה ולא נטילת חלק בפאנל:

 

א. השר נאמן הוא איש של פשרות. אמון הציבור במערכת המשפט וברשות השופטת השתפר, מאז מונה יעקב נאמן לשר. התקנים לבית המשפט העליון סוף סוף מולאו, וזאת, יש אומרים, אגב ויתור של השר על המועמד המועדף מבחינתו למינוי. מעמדו של בית המשפט העליון וסמכויותיה של הרשות השופטת נשמרים. תקיפתם פסקה. החשיבה והביצוע בהקשרו של העומס בבתי המשפט אינם פוסקים. רבות כבר נעשה ולא מעט מתוכנן לעשייה בזמן הקרוב. למשל, העברתם של עד כ-150,000 תיקים ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ע"י עורכי דין. התוכנית למניעת התדרדרות מקצוע עריכת הדין של הלשכה ושל ועדת גרסטל, סוף סוף, לאחר שתיקה של לפחות 6 שרי משפטים קודמים, יוצאת לדרך מעשית. אינני אומר את הדברים מזוית ראייה של לשכת עורכי הדין, אלא מזוית הראייה הציבורית הרחבה.

 

ב. השר נאמן ואחרים דוגלים בגישה, כי גם היועמ"ש ופרקליט המדינה כפופים בהתנהלותם למשילותה של הממשלה, וכך גם בהתייחס לביטוי עמדותיהם המערכתיות בציבור. כך, למשל, הוא אינו מקבל את עצמאות הביטוי התקשורתי של הפרקליט, ובודאי שלא בדרך שבה נהג כלפיו משה לדור. מנגד, בעלי ההשקפה הנגדית סבורים, כי גם פרקליט המדינה, ובודאי היועץ המשפטי לממשלה הינם עובדי מדינה מקצועיים, שעצמאותם המלאה הכרחית, וזאת גם למול הממשלה וגם בהתנהלותם, ולא רק במהות החלטותיהם המקצועיות. לכן, בנסיבות הנדונות, משה לדור היה מחוייב לנהוג כפי שנהג. מכל מקום – מדובר בתפיסות עולם סותרות ולא במחלוקת פרסונאלית. עניין של השקפה, ואכן בנוגע לנושא קרדינאלי במשטר דמוקרטי. בכל מקרה, הדברים לא צריכים להיאמר לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין.

 

מבלי להיכנס לדרך שבה התנהלו הדברים בעניינו של המכתב ששיגר הפרקליט לשר, יש חשיבות רבה לשמירה על עצמאות עמדתם של הפרקליט והיועץ למול כל נבחרי הציבור במדינה. אין ספק בעיני, שיש לשמור על יכולתם של פרקליט המדינה ושל היועץ המשפטי לממשלה להביע עמדה עצמאית. אי תלותם המקצועית הכרחית. הרעיון בדבר פיצול תפקידם הוא עניין שבמהות ולא תוכנית ניהול ארגונית. עם זאת, ייתכן שהפרקליט היה צריך להמתין להתייחסותו הראשונית של השר למכתב בטרם פרסומו ברבים. עוד מספר ימים בתהליך ארוך שכזה אינם חורצי גורל.

 

בכל מקרה, כנסת ישראל ולשכת עורכי הדין תערוכנה יום עיון משותף, כנראה באמצע חודש ינואר, שיעסוק במתח שבין הטענה ל"עריצות המשפט" כביכול מחד, לנוכח "היעדר המשילות" כביכול, מאידך.    

 

ג. גם לאחר שהאזנתי לעמדתו של פרופ' קרמניצר, שנחשב בעיניי אולי ל"אביר שלטון החוק" בישראל, לא הצלחתי להימנע מהמסקנה הברורה, שפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה (גם לצד תובע כללי אימתני) יפגע בטוהר המידות בשלטון הישראלי. לאחר שרק לאחרונה הועמדו לדין נשיא, ראש ממשלה, שרים, ח"כים ואישי ציבור אחרים, התחושה היא שמן ההיבט הזה דווקא אין מה לתקן. השיטה עובדת. הפיצול בהכרח יפגע באפקטיביות של היועץ בהקשר האמור, והטיעון הנגדי חלש מאוד לנוכח חשש זה.   

 

ד. המענה לטענותיו של השר נאמן אינו ברעיון לפיצול היועץ המשפטי לממשלה. אם כבר, המענה הוא בפיצול הפרקליטות ללא פיצול סמכויות היועץ. מדובר ברעיון ראשוני בלבד. הצעתי לשר לשקול רעיון זה כבר בכנס באילת במאי. גם התנגדותו של פרקליט המדינה תופחת, כאשר התוכנית לא תכלול את פיצול היועץ. תחתיו של היועץ המשפטי צריכים לכהן שניים: פרקליט המדינה, שירכז את כל הסמכויות הפליליות ופרקליט הממשלה, שירכז את כל הסמכויות האזרחיות והמינהליות. במקרה כזה לפרקליט המדינה יתכן שתהיה גם מחלקת יעוץ וחקיקה פלילית חדשה, ובכל מקרה לפרקליט הממשלה תועתקנה המחלקות הליטיגטוריות האזרחית והמנהלית, המתנהלות כיום תחת פרקליט המדינה.

 

אבל העיקרון הוא – שלכל אלה יהיה ממונה מקצועי אחד, היועץ המשפטי. היועץ יתערב פחות, אבל יתווה דרך מקצועית, ירכז עבודה בין-תחומית ויכריע במחלוקות, אם וכאשר תהיינה. שינוי כזה יכול שייקבע כיום ויבוצע בתום תקופת כהונתו של הפרקליט הנוכחי, ובנסיבות מסויימות יכול שיבוצע קודם לכן. בכל מקרה, תהיה אוטוריטה מקצועית ולא פוליטית אחת בראש הפירמידה. אין לכך תחליף ראוי.

 

ה. הנימוקים שהשמיע עד כה השר לתוכניתו לפיצול זכויות היועמ"ש היו כדלהלן:        

 

1. העומס על התפקיד – בכל הכבוד, אין זה נימוק בעל משקל אמיתי, וכבר עסקו בו רבות.

 

2. ניגוד העניינים – אין ניגוד עניינים. הלקוח של היועץ הינו הדין. לא האדם הנושא בתפקיד. כאשר הנושא בתפקיד הציבורי אינו פועל כדין, אין הוא זכאי להגנת היועץ. כך גם לא כשהוא פועל שלא במסגרת תפקידו. אשר למצבי היומיום והקירבה הנטענת האפשרית בין היועץ לשרי ממשלה ולפקידים בכירים, והחשש העולה מכך – אם מוכרחים, אפשר לחשוב על רעיונות מעשיים שיתמודדו עם טענות אלה, למרות שאיני חושב שהיתה בעניינן בעייתיות יתר בעבר. מינוי של פרקליט ממשלה נראה שעתיד לסייע גם הוא בעניין זה, בוודאי בחיי היומיום של משרדי הממשלה.

 

3. היעדר מקצועיות ואיכות מכסימלית בייצוג המדינה והיעדר ניהול ריכוזי אוטוריטורי של הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה – איני מסכים לתיאור העובדתי הזה לגבי ההווה. אולם גם אם כן, בוודאי שפיצול תפקיד פרקליט המדינה יפתור את הבעיה. יהיה בר סמכא בכיר בתחום האזרחי והמנהלי, בדרג המקביל לפרקליט המדינה הפלילי.

 

4. רצון לתגבר את האכיפה הפלילית לנוכח האלימות והפשע המשתוללים – ראשית, איני מסכים עם תיאור המצב הקיים כבעייתי. שנית, פיצול תפקיד פרקליט המדינה ישיג בדיוק את אותו ריכוז תיפקודי אצל פרקליט המדינה הפלילי, אותו מבקש השר להנהיג בידי התובע הכללי. שלישית, תיגבור הפרקליטות הפלילית, המשטרה וגורמי האכיפה האחרים, הן באמצעים פיננסיים והן בכ"א איכותי, לפי העניין, הוא הפתרון האמיתי והמעשי. ג'וליאני לא פיצל תפקידים. הוא השקיע משאבים. 

 

ו. השר נאמן לא מאמין בועדות (אגב, הוא בעצמו ישב לאחרונה, לבקשתי, טרם התמנותו, בועדה שעסקה בבחינת הרעיון להטיל חובת השתלמות על עורכי הדין ולהנהיג תוכנית מומחים לדין בלשכה. יו"ר ועדה איכותי. ועדה יעילה ומסקנות מהירות). ממה הוא חושש בהקשרן? – ממשיכת זמן ומאי-ישום המסקנות. אין חולק, שועדה היא גוף שמייצר באורח מובנה ועמוק יותר דיון ציבורי רציני ובחינה מהותית ומקצועית איכותית של רעיונות שונים. בוודאי כאלה שמשנים שיטה. העובדה שכולם כמעט כבר התבטאו באופן שיטתי, אינה כסות המצדיקה שינוי ללא דיון מעמיק כזה.

 

לכן, הצעתי לשר, שכבר הזכרתי שהוא איש של פשרות:

 

1. לא לפעול לפיצול סמכויות היועמ"ש. אם כבר, לשקול את פיצול תפקיד פרקליט המדינה, מבלי לפצל את סמכויות היועמ"ש.

 

2. כך או אחרת, למנות ועדה ולקצוב מייד זמן פעולתה. הפיתרון לחשש מפניה הוא בכך שניתן לקצוב את זמן פעולתה ולפעול ליישום מסקנותיה בתוך פחות משנה מהיום. הרי הממונה על יישום מסקנותיה יהיה השר עצמו והממשלה. ממש כמו היום.

 

3. מה שצריך לשנות בנוגע ליועץ המשפטי לממשלה זה את שמו. אני מציע שייקרא "נציב המשפט", אולם כמעט כל שם אחר יתקבל גם הוא בברכה.

 

ז. אשר להצעת החוק בדבר מינוי תובע מיוחד לצד היועץ – הרי שחברי הפאנל הערב יטיבו להתייחס לכך ממני. רק אזכיר, שבמקומות שבו המוסד הזה קיים, התובע הכללי הוא מינוי פוליטי.

 

אני יודע שהארכתי מעט, אבל בנסיבות העניין והזמן, נדמה לי שאפשר להבין אותי. לתשומת לבכם, נדמה לי שכל ארבעת המשתתפים בפאנל הערב התייצבו לצד הרשות השופטת ובית המשפט העליון בתקופת המחלוקת הגדולה עם השר הקודם. עתה, הם חלוקים בדעותיהם בעניין הרעיון לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. גם בעובדה זו יש רבות כדי להשליך על איפיונה של המחלוקת הפעם.

 

אעיר עוד, כי ערכנו ניסיון, שכמעט הצליח, לארח את השר לדיון ציבורי בועד המרכזי של הלשכה בהשתתפות חברי המועצה וראשי המחוזות, אולם המועד לא התאים ליומנו של השר (תוכנן למחר). בכל מקרה, נעשה זאת בשבועות הקרובים. פרקליט המדינה התארח בכתב העת האחרון של הלשכה והיועץ המשפטי לממשלה יתראיין בכתב העת הבא.

 

ערב טוב ומעניין לכולם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון