הודעות דוברות הלשכה

מתרחבת התמיכה ביוזמת שר המשפטים להארכת תקופת ההתמחות לעורכי דין

09.11.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

קבוצת חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה כאחד הניחו היום (9.11.09) הצעת חוק פרטית להארכת תקופת ההתמחות במקצוע עריכת הדין לשנתיים. ההצעה, שגובשה ביוזמה ובשיתוף עם לשכת עורכי הדין, הוגשה על ידי חה"כ: יריב לוין (ליכוד), אברהם מיכאלי (ש"ס), ענתיאל שנלר (קדימה), כרמל שאמה (ליכוד), סעיד נפעא (בל"ד), רחל אדטו (קדימה) ואריה אלדד (האיחוד הלאומי).

הגשת ההצעה על ידי מספר רב של ח"כ מסיעות שונות מעידה כי לראשונה נוצרה בכנסת הסכמה רחבה סביב הצורך ברפורמה להארכת ההתמחות וכי סיכוייה של הצעת החוק הממשלתית לקבל את הרוב הדרוש בכנסת הינם הגבוהים ביותר.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הדגיש, כי הוא משוכנע מעומק ליבו שיש צורך ברפורמה מאסיבית בהכשרה למקצוע עריכת הדין רגע לפני שהמקצוע הופך למקצוע שיורי. "איני ראש לשכה גילדאי, אולם, רמת המקצוע ומניעת התדרדרותו הינן בעיניי משימה חברתית לאומית. השר נאמן מקדם הצעת חוק ממשלתית בענין והכנת התזכיר להצעה כזו מצויה כעת, על פי הנחייתו, בהליכי סיום. הצעת החוק הפרטית הוכנה קודם לכן ותומכת בעמדתו העקרונית של השר בנוגע להארכת תקופת ההתמחות".

 

הצעת החוק הפרטית באה כהמשך להודעתו של שר המשפטים בדבר כוונתו להניח תוך 30 יום הצעת חוק ממשלתית להסדרת סוגית ההתמחות, לרבות להארכת תקופת ההתמחות מעבר לתקופה הקבועה כיום בחוק.

 

בקרב אנשי מקצוע, בתחום המשפטי קיימת הסכמה רחבה בדבר הצורך בשיפור של ממש במערך ההתמחות ובכלל זה בהארכת תקופת ההתמחות באופן שיאפשר העלאת איכותם של הבאים בשערי מקצוע עריכת הדין.

 

תקופת ההתמחות הנדרשת במקצוע עריכת הדין היא כיום קצרה במיוחד, וזאת גם בהשוואה למקצועות חופשים אחרים דוגמת ראית חשבון. מציאות זו הביאה גם להצפתו של המקצוע בשל הדרך הקלה להתקבל לשרותיו, דבר שתרם גם הוא מטבע הדברים לירידה מסוכנת ברמה המקצועית ובטיב השירות המשפטי הניתן לציבור.

 

הנתונים המספריים בעניין זה מדברים בעד עצמם. מספר עורכי הדין ביחס למספר האזרחים בישראל הינו הגבוה בעולם, כ – 1:175. מספר לומדי המשפטים בכלל המוסדות האקדמאיים בישראל הולך וגדל (על פי הנתונים של המועצה להשכלה גבוהה, למעלה מ 15,000 סטודנטים למדו משפטים במסגרות השונות במהלך שנת הלימוד התשנ"ז). בשנת 1996 ניתן רישיון עריכת הדין ה – 20,000 (מספר אשר כלל כמובן גם את כל עורכי הדין אשר מאז שקיבלו רישיון עשרות שנים קודם לכן נפטרו או חדלו מלעסוק במקצוע). מאז, במהלך תקופה של 13 שנה בלבד, הוסמכו כ - 30,000 עורכי דין נוספים, קרי מספר הגדול פי 1.5 ממספרם של כלל עורכי הדין שהוסמכו במשך עשרות שנים קודם לכן.

 

בדברי ההסבר אוזכר דו"ח ועדת גרסטל, שבמסגרתו נערכה סקירה השוואתית של תקופת ההתמחות הנהוגה במדינות שונות בעולם. בדברי הסיכום של הסקירה נקבע שבכל המדינות שנסקרו קיימת תקופת התמחות/התלמדות בת שנתיים לפחות (בניואנסים שונים). כך באנגליה, ה-barristers  עוברים תקופה כוללת של שנתיים (קורס בן שנה בנוסף להתלמדות בת שנה הכוללת גם קורסי חובה), ואילו ה-solicitors  עוברים התמחות בת שנתיים בנוסף לקורס בן שנה אקדמאית מלאה ובסה"כ שלוש שנים. בצרפת תקופת ההתמחות היא בת שלוש שנים הכוללת קורס הכשרה מעשית האורך שנה. במסקנות הדו"ח נקבע במפורש כי יש מקום להאריך את תקופת ההתמחות.

 

הארכת ההתמחות תתרום תרומה של ממש להעלאת רמתם של הבאים בשערי המקצוע, ואף תאפשר את גיוון ההתמחות על ידי פיצולה האפשרי בין שני מאמנים הבאים מתחומי משפט שונים או מסקטורים שונים (הציבורי והפרטי). בד בבד, הארכת ההתמחות תמנע את נהירתם אל המקצוע של אנשים אשר מונעים מהמסלול הקל והמהיר בו ניתן לקבל רישיון עריכת דין, ותותיר את המקצוע בידיהם של מי שנכונים להתמיד ולהשקיע מאמץ וזמן של ממש בלימוד יסודות המקצוע כשלב ראשון בדרך לעבודתם בו. שינוי זה יביא בהכרח גם לויסות הנהירה הגדולה אל תחום עריכת הדין, יאזן את השוק, ויאפשר לאחוז גבוה ממקבלי רישיונות עריכת הדין להתנסות תחילה בעבודה כשכירים תחת הדרכתו של עורך דין ותיק יותר, טרם שיצאו לדרך עצמאית, וזאת מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. ההתמחות הארוכה יותר אטרקטיבית למאמנים, מאפשרת למתמחים לנטוע יתד במשרד המאמן ומגבירה את סיכוייהם להיוותר במשרד ולפתח בו את עתידם.

 

במסגרת הצעת החוק נקבע במפורש, כי הוראותיה לא תחולנה על מי שהחל בלימודי משפטים טרם פרסומו של החוק, וזאת על מנת שלא לפגוע באינטרס ההסתמכות של מי שהחל ללמוד משפטים טרם קבלת התיקון המוצע במסגרת הצעת חוק זו.

 

עוד צוין בדברי ההסבר, כי הצעת החוק גובשה לאחר שמיעת עמדתם של נציגי הסטודנטים בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות למשפטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון