הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תומכת בהצעה לתיקון חוק העונשין המרחיבה את הגדרת הגזענות במסגרת העבירה "הסתה לגזענות"

28.10.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת ועדת זכויות הלהט"ב (לסביות, הומואים,טרנסג’נדרים וביסקסואלים) בראשות עו"ד דורי ספיבק.

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט אתמול, 27.10.09, פה אחד, לתמוך בהצעה לתיקון חוק העונשין (הסתה לגזענות), התשס"ט-2009, המרחיבה את הגדרת הגזענות בסעיף.

 

בכך אימץ הוועד המרכזי את עמדת ועדת זכויות הלהט"ב (לסביות, הומואים,טרנסג'נדרים וביסקסואלים) בראשות עו"ד דורי ספיבק.

 

כפי שמובהר על ידי יוזם ההצעה, ח"כ ניצן הורוביץ, בדברי ההסבר להצעה, הסתה כנגד קבוצות וציבורים שונים בחברה עלולה להביא לגזענות ואף למעשי אלימות, ולפיכך אסר המחוקק על הסתה לגזענות בסעיף 144א לחוק העונשין. הגדרת "גזענות" בסעיף זה כוללת פעולות פוגעניות כנגד ציבור בשל צבע עור, השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. הצעת החוק קובעת, שגם פרסום הסתה כלפי ציבור או חלקים באוכלוסיה בשל דתם, עדתם, נטייתם המינית, או היותם עובדים זרים, תחשב כהסתה לגזענות, ותשא בעונש הקבוע בחוק.

 

הוועד המרכזי תמך בעמדת הוועדה, לפיה הוועדה ערה לכך שיש בהצעה כדי להטיל הגבלה נוספת על חופש הביטוי, אולם הוועדה סבורה שמול חופש הביטוי, ישנם ציבורים הזכאים להגנה מהסתה פרועה ואלימה שעלולה להביא לפשעי שנאה.

 

הלשכה מסבה את תשומת לב יוזמי החוק למונח "עובדים זרים", שהוסף להגדרת הגזענות בתיקון (והמהווה חלק מסעיף 144ו' העוסק בעבירות שנאה), ומציעה לבחון האפשרות למחוק את המילה "עובדים" מהצעת החוק ולהותיר את המילה "זרים".

 

קובץ להורדה
racism_incitement_bill_amendment_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון