הודעות דוברות הלשכה

הצעת החוק לחיוב עוה"ד להעניק סיוע משפטי חינם למעוטי יכולת אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת

12.10.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ועדת החוקה של הכנסת בראשות חה"כ דוד רותם אישרה היום, 12.10.09, כהכנה לקריאה ראשונה במליאה, הצעת חוק פרי יוזמה משותפת של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, וחה"כ יריב לוין (הליכוד), המהווה מהפך במערך הסיוע המשפטי הניתן למעוטי יכולת. על פי הצעת החוק, תוחל על לשכת עורכי הדין חובה להעניק סיוע משפטי ללא תשלום למעוטי יכולת, ובכך להשתתף במאמץ להבטיח ייצוג משפטי הולם גם לחסרי אמצעים.
 

על פי ההצעה, יתוקן סעיף 2 לחוק הלשכה, המגדיר את סמכויות החובה של הלשכה, ויוסף לו סעיף 2(4) "תיתן סעד משפטי למעוטי אמצעים". יודגש, כי כיום רשאית הלשכה להפעיל מערך סיוע משפטי הולם, אך אינה חייבת לעשות זאת. הלשכה יזמה את תוכנית "שכר מצווה", המעניקה סיוע משפטי באמצעות עורכי דין מתנדבים לאלפי אזרחים בכל הארץ. הצעת החוק תבטיח את המשך הפרויקט והרחבתו.

 

הצעת החוק זכתה לתמיכה בוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, ובכך קבעה הלשכה תקדים יוצא דופן כאשר היא מבקשת, לראשונה מאז הקמתה, מיוזמתה, להטיל עליה חובה לבצע שירות לציבור אשר עלותו תמומן על ידה.

 

ועדת החוקה החליטה בישיבה להוסיף לנוסח הצעת החוק סעיף, לפיו לשכת עורכי הדין תקבע בכללים קריטריונים, שעל פיהם תקבע זכאות לסיוע משפטי.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון: "עריכת הדין אינה רק מקצוע, אלא גם שליחות חברתית, ואחת ממטרותיה היא לאפשר הגברת הנגישות למשפט כזכות יסוד. במסגרת תפיסה זו ולאחר מאבק לא פשוט בלשכה, מפעילה הלשכה במהלך 7 השנים האחרונות את תוכנית "שכר מצווה" להענקת סיוע וייצוג משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים ברחבי הארץ על ידי למעלה מ- 2,300 עורכות ועורכי דין מתנדבים. מדובר בתוכנית חיונית וחשובה, המעניקה סיוע וייצוג לאלפי פונים בשנה".

 

ראש הלשכה הוסיף, "אני מברך על החלטת ועדת החוקה, לפיה הלשכה תעגן בכללים את הקריטריונים להענקת סיוע משפטי".

 

חה"כ יריב לוין: "בחברה דמוקרטית אין ערך לזכויות אשר לא ניתן לממש אותן. האוכלוסיות המוחלשות נדרסות לא אחת תחת גלגלי מערכת המשפט בהעדר יכולת לשכור את שירותיו של עורך דין. החוק המוצע יחולל מהפך חברתי וישנה לחלוטין את מידת הנגישות למערכת המשפט של ציבור רחב מאוד. החוק יעניק לראשונה לאזרחים רבים אפשרות לקבל ייצוג ויעוץ משפטי ויצור שינוי חברתי אמיתי שישפיע ישירות על אלפי משפחות מדי שנה".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון