הודעות דוברות הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קיים דיון ראשוני בהמלצות הצוות בנושא פקדונות של לקוחות

01.10.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קיים ביום 29.9.09, דיון ראשוני בהמלצות צוות, שהוקם ביוזמת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, במטרה להבטיח כספי פקדונות של לקוחות.

בפתח הדיון הדגיש ראש הלשכה, כי מטרת הצוות היתה להתמודד עם התופעה הנדירה יחסית של שליחת יד בכספי לקוחות על ידי עורכי דין, אולם מאחר שאוכלוסיית עורכי הדין גדלה, כך גם מספר המקרים, בהם הורשעו עורכי דין בגין עבירה זו, גדל.

 

הצוות בראשות עוה"ד מאיר לינזן ואלון קפלן, שעל חבריו נמנו גם המשנה לראש הלשכה, ד"ר משה וינברג, עו"ד ישעיהו אתגר, אביטל קדרון ויצחק אלדובי, ציין, כי בחן מספר פתרונות הנהוגים בעולם לצורך הפיקוח על הפקדונות, ביניהם ביטוח נגד מעילות, יצירת תאגיד בסגנון הקרפ"א הצרפתי, מנגנון פיקוח באמצעות הבנקים ומוסד ה-SRO השוויצרי.

 

בסופו של דבר, תמך הצוות בפתרון, לפיו הפיקוח יתבצע על ידי יצירת מנגנון לחתימה שניה בשחרור הפקדונות; המנגנון יתמצא בתאגיד שיוקם, עפ"י המוצע על ידי לשכת עורכי הדין, ואשר במסגרתו תינתן החתימה השנייה; התאגיד יהיה מבוטח כנגד רשלנות מקצועית; התאגיד יוודא קיום התנאים לשחרור הפקדון; התאגיד לא יהיה מעורב בפקדונות הקטנים מ-5,000 ₪; התאגיד יהיה מעורב בהתייחס לכל סוג של פקדון, הן כזה שהופקד במסגרת הסכם בין הצדדים, הן כזה הנובע מתשלומים המשולמים במסגרת הליכים משפטיים, הן כזה הנובע מתשלומי הוצאה לפועל, הן כזה הנובע מתשלומי אגרות וכו'; מעורבות התאגיד בשלב זה היא וולנטרית והכוונה היא שחברי הלשכה והציבור יכשירו את השימוש בו בהדרגה. בשלב הראשון לא מוצע לגבות אגרה בגין שירותיו של התאגיד.

 

בישיבה הועלו הסתייגויות רבות ע"י חברי הועד המרכזי והועלתה גם הצעה חליפית להקמתה של קרן הדדית ע"י הלשכה לטיפול בנושא המעילות.

 

לדברי ראש הלשכה, בכל מקרה הלשכה משרתת את חבריה ואת הציבור. נושא הפיקוח על פיקדונות מאדיר את כבוד המקצוע ומגן על הציבור, ויש בעיסוק בו כדי למנוע הטלת דופי בציבור שלם של עורכי דין ישרי לב. בין אם יימצא בסוף הפתרון בתחום הביטוח ובין בדרך אחרת, על הלשכה להידרש לסוגיה, כדי להגן על הציבור ועל עורכי הדין, מעמדם ותדמיתם.

 

כאמור התקיים דיון ראשוני בועד המרכזי בהמלצות הצוות. הערות חברי הועד המרכזי הועברו לבחינת הצוות, ובהמשך יובאו מסקנותיו של הצוות שוב בפני הועד לקבלת החלטה סופית.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון