הודעות דוברות הלשכה

שר המשפטים במפגש עם נציגי לשכת עורכי הדין והתאחדות הסטודנטים: "יש להותיר בידי הלשכה כארגון המקצועי את נושא ההסמכה והפיקוח על ההתמחות"

17.09.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

שר המשפטים, פרופ’ יעקב נאמן, אמר את הדברים היום, 17.9.09, בפגישה שקיים עם נציגי התאחדות הסטודנטים ונציגי לשכת עורכי הדין בעקבות תכניתה של הלשכה למניעת התדרדרות המקצוע.

השר נאמן דחה על הסף את הצעת ההתאחדות להעביר את סמכות ההסמכה והפיקוח על המתמחים מהלשכה למשרד המשפטים. "משרד המשפטים צריך לעסוק בראש ובראשונה בעומס המוטל על בתי המשפט. מדינה לא צריכה לעסוק בתחומים המוגדרים כמקצועיים, ועליה להתערב כמה שפחות בחיי האזרח".

 

הלשכה ושר המשפטים הסכימו עם טענות הסטודנטים בדבר המשבר שבו נתון מקצוע עריכת הדין וההתדרדרות ברמה המקצועית, וכן לטענה, כי יש לקיים את החוק בנוגע לתשלום שכר מינימום למתמחים.

 

עו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה בלשכה, הדגישה, בהקשר זה, כי מי שאינו מקיים את החוק בעניין תשלום שכר מינימום עובר גם עבירה משמעתית והלשכה נוקטת נגדו הליכים. כמו כן, הדגישה, כי בניגוד לטענות נציגי הסטודנטים באשר להימנעות הלשכה מהידברות עמם, לא ידוע בלשכה על כל פנייה מצדה של התאחדות הסטודנטים ללשכה בעקבות התכנית. לדבריה, נציגי הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות הם אלה שפנו לראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בבקשה להידבר עמו והוא נענה לפנייתם.

 

עו"ד בן ארי ציינה, כי הלשכה יזמה תכנית למניעת התדרדרות המקצוע מתוך הכרה בכך שהמקצוע נתון במשבר וממקום אחראי ולא פופוליסטי, ו"אם הסטודנטים מסכימים עמנו שהמקצוע נתון במצב קשה, הרי שהצלחנו ליצור תודעה ציבורית בעניין. עוד אמרה, כי הלשכה הגישה תכנית לשר המשפטים, שעליה שקדו צוותים מקצועיים במשך מספר חודשים. "הגשנו תכנית מפורטת היורדת לרמה הפרקטית, הארכת התמחות לשנתיים, הקמת בית ספר למתמחים ושינוי מתכונת הבחינה. התכנית זכתה לתמיכה רחבה במוסדות הלשכה. ישנה תמימות דעים ותחושה של משבר".

 

אשר להארכת תקופת ההתמחות הדגיש השר נאמן, כי הוא עצמו עבר תקופת התמחות של שנתיים, ממנה יצא נשכר ולא ראה בכך פגיעה בזכויותיו.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הודיע לאחר הפגישה, כי בכוונתו להמשיך ולפעול בנחישות להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים ולשינוי מתכונת הבחינות.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון