הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: חיוב באגרה בגין עיקולי צד ג’ בהוצאה לפועל - רווח לבנקים, הפסד לאזרח הקטן

23.12.2003

עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי

לשכת עורכי הדין באמצעות יו"ר ועדת ההוצאה לפועל, עו"ד סורין גנות, פנתה להנהלת בתי המשפט בדרישה להורות כי בתקופת המעבר שבין 1.1.04 ל- 1.6.05 עיקולי צד ג’ יינתנו במסגרת שירות לציבור הזוכים ללא חיוב בתשלום, או לכל היותר, בתשלום אחיד של 2 ש"ח.

אחד הכלים היעילים המאפשרים לזוכים לגבות את חובם באמצעות מערכת ההוצאה לפועל הוא הטלת עיקול על חשבונות החייב, ובעגה המשפטית עיקול צד ג'. חייב שהוטל על חשבונו עיקול לא יכול לקבל אשראי, למשוך שקים, לפתוח חשבון וכיו"ב.

 

עד לא מזמן לא נגבו אגרות בגין עיקולי צד ג' והזוכים היו יכולים להגיש בקשות לעיקולי צד ג' אצל גורמים רבים (בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב) מתוך מטרה להגיע לחשבונות בהם מצויים כספים.

 

הבנקים טענו כי בקשות העיקול בהן הם נאלצים לטפל גורמות להם עלויות רבות, ולפיכך נקבע חיוב באגרה תוך הבחנה בין עיקול שלא תפס כשלא שנמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי - שאז עלותו 2 ש"ח, לבין עיקול שתפס שנמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי, שאז עלותו תהיה גבוהה - 25 ש"ח. עד לכניסתן לתוקף של תקנות אלו נקבעה תקופת מעבר במהלכה ייגבה סכום אחיד של 9 ש"ח ללא תלות אם העיקול תפס או לא.

 

על פי הנתונים שהוצגו בוועדת החוקה של הכנסת על ידי הנהלת בתי המשט לגבי התפלגות התשובות לעיקולי צד ג', נוצר מצב שבו הבנקים הרוויחו עד היום - בתקופה שבה נגבה סכום אחיד של 9 ש"ח לבקשת עיקול - סכום מדהים המגיע לסך של כ- 124,695,530 ש"ח, וזאת על חשבון האזרחים ומעוטי היכולת, כך מעריכים בלשכת עורכי הדין.

 

לשכת עורכי הדין באמצעות יו"ר ועדת ההוצאה לפועל, עו"ד סורין גנות, פנתה להנהלת בתי המשפט בדרישה להורות כי בתקופת המעבר שבין 1.1.04 ל- 1.6.05 עיקולי צד ג' יינתנו במסגרת שירות לציבור הזוכים ללא חיוב בתשלום, או לכל היותר, בתשלום אחיד של 2 ש"ח. לדברי עו"ד גנות, דווקא בתקופה של מיתון כלכלי בכל המשק, הבנקים הם היחידים שמרוויחים על חשבון האזרח הקטן, ולכן בהצעת הלשכה לפטור מתשלום את הבקשות לעיקולים יש כדי להביא לצמצום הפער בתקופה כה קשה מבחינה כלכלית.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון