הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מחדשת את תכנית ביטוח האחריות המקצועית של חברי הלשכה

04.09.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הליך בחירת המבטח יכלול התייחסות להחלת ביטוח חובה במכרז פתוח לכל חברות הביטוח.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 1.9.09, פה אחד את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לאשר את המתווה לעריכת תכנית ביטוח אחריות מקצועית לחברי הלשכה לשנתיים הקרובות, על פי הצעתו של יועץ הביטוח, דניס מאיר.

 

בהצעת צוות הביטוח של הלשכה בראשות עו"ד סיגל שלימוף, שהונחה בפני חברי הועד המרכזי, נאמר, כי תכנית ביטוח האחריות המקצועית של חברי הלשכה מסתיימת ביום 31.12.09, וכי לצורך עריכת ביטוח הומלץ על ידי יועץ הביטוח של הלשכה לפנות לקבל הצעות מחברות הביטוח השונות.

 

המתווה שהוצע, מתחשב גם בהחלטת הועד המרכזי מיום 28.10.09 לפעול לחייב את חברי לשכת עורכי הדין בביטוח אחריות מקצועית בהתאם להמלצת הצוות בראשותו של כב' השופט בדימוס, ד"ר גבי קלינג. לפיכך, הבקשה לקבלת הצעות מחברות הביטוח, תכלול התייחסות גם לביטוח חובה, היינו, הצעות לביטוח בסיסי ולביטוח מורחב הן מבחינת תנאי הביטוח והן מבחינת גבולות האחריות.

 

בהצעתו של יועץ הביטוח נאמר, כי מאחר והועד המרכזי החליט להעמיד את גבול האחריות בביטוח החובה על סך 750,000 ₪ לתביעה ו-1,500,000 ₪ במצטבר לתקופה, רצוי כי גבול זה יהווה את גבול האחריות הבסיסי של התכנית, ולאפשר לעורכי דין שירצו בכך, לרכוש גם גבולות אחריות גבוהים יותר כמו הגבולות היום (קרי, 1,100,000 ₪ לתביעה ו-2,200,000 ₪ במצטבר לתקופה או גבול אחריות מוכפל.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון