הודעות דוברות הלשכה

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת בלשכת עורכי הדין: "אני תומך בהארכת תקופת ההתמחות"

02.09.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, חה"כ דוד רותם, אמר את הדברים בישיבת ועד מרכזי של לשכת עורכי הדין ביום 1.9.09.

במהלך הישיבה הביעו חברי הועד המרכזי דאגה מהמצוקה שבה נתון מקצוע עריכת הדין, ובקשו את תמיכתו של יו"ר ועדת חוקה בתכנית של הלשכה למניעת התדרדרות המקצוע.

 

יו"ר ועדת חוקה הדגיש, כי הוא סבור שללשכה תפקיד חשוב מאוד מעצם היותה הגוף המסדיר את חייהם של עורכי הדין. לדבריו, יש להאריך את תקופת ההתמחות, ולשנות את מתכונת הבחינה. עוד אמר, כי אם אדם רוצה להיות מאמן, הוא צריך לקבל על עצמו את אימון המתמחה באופן אישי.

 

יו"ר ועדת חוקה הוסיף, כי "אנו במדינה שבה המשפטנות עברה כל גבול, המשפטנים מנהלים את המדינה". לדבריו, ועדת חוקה תעסוק בהחמרת הענישה ובהבניית שיקול הדעת השיפוטי. אשר לבחירת שופטים, ציין, כי בבתי משפט צריכים להיות שופטים, שיש להם מזג שיפוטי ושהינם יעילים ומהירים.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, התייחס להרכב הועדה לבחירת שופטים, וציין, כי יש להקפיד על הרכב ועדה מקצועי ומאוזן. אשר לטענה כנגד משפטנות הותר, כביכול, ציין תוך הסתייגות, כי צפוי להיערך יום עיון משותף לכנסת וללשכת עורכי הדין בנושא זה בפתיחת מושב החורף של הכנסת. ראש הלשכה הציג את הצעות החוק שהלשכה מקדמת, ובכללן הצעת החוק לתיקון חוקה הלשכה, ההופכת את סמכותה של הלשכה ליתן סעד משפטי למעוטי אמצעים לסמכות חובה. יו"ר ועדת החוקה, ציין בתגובה, כי בכוונתו לקדם את ההצעה בועדה עוד במהלך הפגרה. ראש הלשכה בקש, שהדבר ייעשה גם עם תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים לענין הוספת הלשכה לרשימת הגופים שיהיו רשאים לקבל מידע על הרשעות שאירעו גם לפני התקופה הקצובה בחוק.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון