הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט העליון קיבל את עמדת לשכת עורכי הדין: "לבתי הדין המשמעתיים של הלשכה אין סמכות להאריך את תקופת ההשעיה על תנאי"

19.08.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של עו"ד אהוד כספי על הרשעתו בידי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין ועל חומרת העונש שהוטל עליו (על"א 2972/06).

עו"ד כספי ייצג קבוצה של 16 בעלי קוטג'ים, וביניהם המתלונן, בתובענה כספית בגין ליקויי בנייה. לקוחותיו זכו בתובענה בסכום כסף בתוספת אגרת משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 15% מסכום התביעה שישולם לכל אחד מן התובעים. הסכום המלא הופקד בחשבון נאמנות ברשות עו"ד כספי. בפועל, הועבר סכום הכסף למתלונן וליתר התובעים על-ידי עורך הדין רק כ-4 חודשים לאחר קבלת הכספים לידיו. כמו כן, הסכום שהועבר לא כלל את חלקו של כל תובע בשכר הטרחה ואת אגרת המשפט שנפסקו לזכותם. בגין מסכת עובדות זו הוגשה תלונה ללשכת עורכי הדין נגד עו"ד כספי, בעקבותיה הוגשה קובלנה לבית הדין המשמעתי של ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין.

 

עו"ד כספי הורשע בבית הדין המשמעתי של ועד מחוז חיפה, בעבירות של עיכוב כספים שהתקבלו עבור לקוח; שליחת יד בכספי פיקדון, מעשה שאינו הולם את המקצוע; והתנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין. על עורך הדין הוטל עונש השעיה לתקופה של 9 חודשים, וכן תשלום פיצוי למתלונן בסך של 6,000 ש"ח בצירוף ריבית והצמדה. בית הדין המשמעתי הארצי דחה את ערעורו של עורך הדין הן על הכרעת הדין, והן על גזר הדין.

 

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של עו"ד כספי כנגד ההרשעה וכנגד העונש. השופטת עדנה ארבל קיבלה את עמדת ב"כ הלשכה בהליך, עו"ד חווה קלמפרר-מרצקי, וקבעה, כי הכרעת דינו של בית הדין המחוזי מבוססת על קביעות עובדתיות וקביעות מהימנות, אשר אין מקום להתערב בהן במסגרת ערכאת ערעור, וכי בדין יסוד הרשעתו של המערער. עוד קבעה, כי אין לקבל את טענת המערער הנוגעת לסמכות בית הדין המשמעתי להאריך תקופת תנאי שנגזרה בתיק קודם. שכן, אין מדובר בלקונה חקיקתית, אלא בהסדר שלילי שמטרתו לשלול סמכות הארכת תקופת התנאי מידי בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין, וזאת על פי לשון סעיף 68ב לחוק ועל פי תכלית הוראות החוק.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון