הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין בחרה עורכי דין פרטיים שיוסמכו לפעול מטעם היועץ המשפטי לממשלה נגד מסיגי גבול המקצוע

17.08.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 11.8.09 בהצבעה טלפונית את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בדבר מינוי עורכי דין פרטיים שיוסמכו לפעול מטעם היועץ המשפטי לממשלה נגד מסיגי גבול המקצוע, המתיימרים לספק שירותים משפטיים מבלי שהוכשרו לכך ובניגוד לחוק.

ראש הלשכה הדגיש, כי המדינה מטפלת באופן לקוי בנושא הסגת גבול המקצוע. "הלשכה אמנם פועלת נמרצות למיגור פעילותם של מסיגי גבול המקצוע, אולם אין בכך די. התוצאה היא שניתן שירות משפטי על ידי גורמים שאינם מוסמכים לתיתו, קרי עורכי הדין, והציבור הרחב נפגע". ראש הלשכה הוסיף, כי על פי סיכום עם שר המשפטים, גיבשה הלשכה רשימת עורכי דין פרטיים, אשר הכוונה היא שיוסמכו מטעם היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתבי אישום נגד מסיגי גבול המקצוע.

 

עורכי הדין שנבחרו על ידי הועד המרכזי לשמש כבאי כוח מטעם היועמ"ש: עו"ד אסף פוזנר ממחוז ירושלים, עוה"ד יצחק ריינפלד וטל פפרוני ממחוז חיפה, עוה"ד מיכה לנקרי ויובל אליהו ממחוז דרום, עוה"ד שדאפנה היתם וזועבי חידר ממחוז צפון ועוה"ד ארנון קליר, דוד עבאדי, אמיר סטמרי ועמנואל וייזר ממחוז תל אביב.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון