הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לבקשה לקיום דיון נוסף על פסק דין בנושא ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי בתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

17.08.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר בהצבעה טלפונית ביום 11.8.09 את הצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לבקשה לקיום דיון נוסף בע"א 1093/07 בנושא ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי בתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

מטרתו של הדיון הנוסף הינה להסדיר את סוגיית הניכוי של קצבאות המוסד לביטוח לאומי (המל"ל), שמתייחסות בעיקר לנכים שיש להם "גיבנת" של נכויות קודמות של המל"ל. נושא זה אף אינו מוסדר בחקיקה.

 

בע"א 1093/07 נקבע, כי בתביעות על פי חוק הפלת"ד, כשלתובע נכות כללית במל"ל, במקום בו עולה טענה, כי יש לנכות רק חלק מן הגמלה, על הטוען לבקש מינוי מומחה מטעם בית המשפט, מבין אלה שנקבעו במוסד, לענין אותה נכות, שלגביה עולה הטענה שאין קשר סיבתי בית התגמולים המתקבלים בגינה לבין התאונה. קביעה זו של המשנה לנשיאה א. ריבלין משנה את המצב הקיים, לפיו הוכחת הניכוי של תגמולי המל"ל היתה מוטלת על הנתבעות.

 

בפסק הדין אף נקבעה משוואה לחישוב סכום התגמולים של המל"ל, שיש לנכות מהפיצוי לתובע. במשוואה בית המשפט קובע את גובה הנכות הכללית, וזאת ללא קשר לגובה הנכות הכללית שנקבעה במל"ל. הדבר עלול ליצור חוסר קורלציה בין סכום הגמלה שמקבל התובע בפועל לסכום הניכוי, וכך גם בין סכום הניכוי של המבטח בתביעה בבית המשפט לעומת תביעת השיבוב של המל"ל כנגד המבטח.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון