תקנון המוסד

תקנון המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל

15.02.2011

פרק א: כללי

 

  1. מוקם בזה מוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין (להלן: "המוסד" ו"הלשכה" בהתאמה).
  2. מקום מושבו של המוסד הוא במקום מושבה של הלשכה.
  3. המוסד יעסוק בבוררויות בכל נושא שעל פי דין ניתן לדון בו במסגרת בוררות לרבות מחלוקות בין עורכי דין לבין עצמם ובין עורכי דין ללקוחותיהם.
  4. כללים בדבר ניהול בוררות על-פי מסמך זה יש בהם כדי להוסיף על הוראות כל דין החל על בוררות לרבות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ותקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ"ט-1968 (להלן:"חוק הבוררות").

 

לתקנון המלא (וכן סדרי הדיון, הנחיות כלליות ונספחים)  – לחצ/י כאן  

 

 או על התמונה שלהלן

 

 

 

קובץ להורדה
arbitration_brochoure_feb_2011.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון