הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מצטרפת לעתירה לביטול הכפלת תקרת הביטוח הלאומי בחוק ההסדרים

12.08.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הלשכה מבקשת היום (12 באוגוסט) להצטרף לעתירת ארגון העצמאים (להב) ולשכת רואי החשבון אשר פנו בשבוע שעבר לבג"צ בבקשה לבטל את הכפלת תקרת הביטוח הלאומי במסגרת חוק ההסדרים, או לחילופין להשארת המצב החקיקתי, כפי שהיה עובר לחקיקת חוק ההסדרים.
 

את הלשכה מייצג בהליך יו"ר פורום המיסים, פרופ' איציק הדרי. ראש הלשכה ויו"ר פורום המיסים היו בין יוזמי העתירה ומנסחיה, אולם דחיית ההצבעה בועד המרכזי של הלשכה, שנבעה מהליך משפטי אחר, שנסתיים הבוקר, מנעה את הגשת העתירה על ידי לשכת עורכי הדין כבר בשבוע שעבר.

 

כפי שפורסם, בעתירה שהוגשה נגד היועץ המשפטי לממשלה, שר האוצר, שר העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי, נטען, כי בחוק ההסדרים, שאושר בכנסת, הועלתה תקרת דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי, שהייתה, עובר לחוק, לשכירים עד פי עשרה מהשכר הממוצע במשק (במקום עד פי חמישה), ולעצמאים עד פי עשרה מהשכר הממוצע במשק (במקום עד פי חמישה), אולם תקרת התגמולים נשארה בעינה – עד פי חמישה מהשכר הממוצע במשק.

 

בכך, נאמר בעתירה, חדלו דמי הביטוח הלאומי, אותם משלמים המבוטחים בעלי הכנסות בינוניות וגבוהות, מהיות דמי ביטוח לאומי, והפכו למס ישיר על הכנסתם לכל דבר ועניין. כל זאת, כדי ליצור מראית עין של הקטנת עול המסים על בעלי הכנסות בינוניות וגבוהות, תוך יצירת מצג שווא, לפיו לא הועלו המסים הישירים המוטלים על שכבות הביניים, שהן לדברי שר האוצר, המפתח לצמיחת המשק והשכבה הנושאת בעיקר העול במשק. ודמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות אינם  "מסים". הגדלת תקרת הגביה של דמי ביטוח בריאות בלא להגדיל את סל הבריאות ואת התשלומים לקופות החולים הפכה את הגביה מעבר לתקרה שבוטלה למס ישיר לכל דבר ועניין.

 

עוד נאמר בעתירה, כי הטלת מס הכנסה במסווה של ביטוח לאומי פוגעת בשוויון החלוקתי הקיים בפקודת מס הכנסה ונעדר בחוק ביטוח לאומי. החוק אינו מידתי. אין התאמה בין הביטוח הלאומי לחוק זה, שכל תקבוליו מועברים לרשות המיסים ולא למוסד לביטוח לאומי (לצרף דברי מנהלת המוסד בוועדת הכספים 28.6.09). הכפלת התקרה, נעשתה תוך פגיעה במטרתו של חוק הביטוח הלאומי כחוק סוציאלי, כשהחוק מנוצל לתכלית שונה והיא להטלת מס הכנסה, והיא מהווה פגיעה בעקרון השוויון שהוא זכות יסוד חוקתית, פגיעה בזכות הקניין, סעיפי החוק האמורים אינם עומדים בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ופגיעה בעקרון החוקיות, תוך הפרת הוראות חוק יסוד: משק המדינה ופקודת המסים (גביה) לפיו אין מטילים מס אלא בחוק (מס) או על פיו.

 

בעתירה נטען, כי ניתן להשיג את תכלית חוק המס באמצעי שפגיעתו בזכויות היסוד קטנה יותר וזאת על ידי אמירת האמת לציבור, אגב קיום דיון ציבורי מלא, והיא שמדובר במס הכנסה והחוק השוויוני והחלוקתי המתאים לכך הוא פקודת מס הכנסה, ע"י העלאה מזערית של המס השולי או הפחתת ההקלות הקיימות ב-2010. תכנון מס לגיטימי בדרך של המרת שכר והכנסה פרטית להכנסת חברה יגרום לכך שהחוק לא יגבה את הסכום המתוכנן כמו שקרה בחקיקה דומה לפני קרוב לעשור (שאכן מיד בוטלה) ותיגרם אפליה בוטה בכך שהחוק יוטל רק על השכירים במעמד בינוני-גבוה המועסקים במוסדות ציבור.

 

 מצ"ב העתירה.

 

קובץ להורדה
social_security_petition_scoj_aug_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון