הודעות דוברות הלשכה

בעקבות התערבות הלשכה: תוקנה תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כך שלבית המשפט ניתן שיקול דעת בדבר הטלת הפקדת פקדון להבטחת שכר המומחה

27.07.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

בעקבות מאבק שניהלו ראשי פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין לתיקון תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בדבר נשיאה בעלות מינוי מומחה, אישרה בשבוע שעבר ועדת החוקה של הכנסת בראשות חה"כ דוד רותם נוסח התיקון שהעביר שר המשפטים, פרופ’ יעקב נאמן.
 

תקנה 7(ב) קבעה, כי "תובע יפקיד בבית המשפט פיקדון בסכום שיקבע ביהמ"ש או הרשם, להבטחת שכרו של כל מומחה שהוא מבקש למנות, אולם רשאי ביהמ"ש, מטעמים מיוחדים שירשמו, לפטור את התובע מההפקדה האמורה". יו"ר פורום הנזיקין של הלשכה, עו"ד דוד אור-חן ועו"ד יראון פסטינגר,  טענו, כי "התקנה יצרה למעשה אגרה או מס בגובה אלפי שקלים לכל חוות דעת, שאותו היה על התובע להפקיד כתנאי, כביכול, לקידום התיק. בתי המשפט הבינו שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, והם הטילו את מימון הביניים של חוות הדעת על הנתבעים שהם חברות ביטוח בעלות יכולת כלכלית". בפסק הדין, שניתן בחודש מרץ השנה על ידי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט ריבלין, ביקר השופט באמרת אגב, את הנוהג שהשתרש בבתי המשפט להתעלם, למעשה, מתקנה 7(ב) ולחייב את הנתבעים במימון הביניים. בעקבות זאת, החלו בתי המשפט לשלוח החלטות שחייבו תובעים (האזרחים הנפגעים) להפקיד פקדון להבטחת מימון חוות הדעת.

 

לאור פסיקת בית המשפט העליון, פנתה לשכת עורכי הדין באמצעות פורום הנזיקין לשר המשפטים ולמנהל בתי המשפט, לתיקון התקנה, על מנת שהפקדת הפקדון תוטל על פי שיקול דעת בית המשפט. חה"כ יריב לוין יזם דיון בנושא בועדת החוקה, ובסופו של דבר הוגש נוסח לתיקון, שגובש על ידי ראשי הפורום עם מנהל בתי המשפט לשר המשפטים, והשר העבירו לאישור ועדת חוקה.

 

על פי נוסח התקנה, שאושר כאמור, "בית המשפט או הרשם יורה לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע בית המשפט או הרשם, כפקדון להבטחת שכרו של המומחה".

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הדגיש, כי מן ההיבט החברתי והציבורי הרחב, הלשכה התנגדה נמרצות לשינוי במציאות שנהגה עד כה, לפיה מימון הביניים של עלות חוות הדעת הושת על חברות הביטוח, "מדובר בענין של מדיניות, הפוגע, בין היתר, בזכויותיהם של עשרות אלפי נכים ונפגעים בשנה. הלשכה עמדה על שינויה של התקנה, והפיתרון לפיו ההוצאות בגין חוות דעת המומחה תושתנה על פי שיקול דעת בית המשפט, הוא פיתרון נכון ומוצלח בנסיבות העניין".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון