הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה: ההצעה בדבר הגבלת כהונתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, מסוכנת

20.07.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

לדברי ראש הלשכה, אין לו התנגדות לקציבת תקופת הכהונה של היועץ המשפטי למשרדי הממשלה. אולם, כל חלקי ההצעה, הפוגעים באי-תלותו של היועץ המשפטי הינם מסוכנים, ומהווים פתח לתלות טוטאלית של היועץ המשפטי בנבחרי הציבור, מה שעלול להתפתח לפגיעה אנושה בטוהר המידות של השלטון הציבורי.
 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אמר את הדברים בעקבות הכוונה להעלות את ההצעה (פ / 18 / 304) בדבר הגבלת כהונתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לקריאה טרומית בכנסת ביום רביעי הקרוב.

 

לדברי ראש הלשכה, אין לו התנגדות לקציבת תקופת הכהונה של היועץ המשפטי למשרדי הממשלה. אולם, כל חלקי ההצעה, הפוגעים באי-תלותו של היועץ המשפטי הינם מסוכנים, ומהווים פתח לתלות טוטאלית של היועץ המשפטי בנבחרי הציבור, מה שעלול להתפתח לפגיעה אנושה בטוהר המידות של השלטון הציבורי. בין הרעיונות הבעייתיים בהצעה – אפשרות הארכת תקופת כהונתו של היועץ המשפטי בתקופה נוספת ע"י נבחרי הציבור (הן בהתייחס ליועצים המשפטיים המכהנים והן לגבי היועצים המשפטיים שימונו בעתיד) והקביעה בדבר הפסקת כהונתו של היועץ המשפטי על ידי השר אם יתקיימו חילוקי דעות מהותיים וממושכים ביניהם.

 

ראש הלשכה הוסיף ואמר, כי הקביעה בדבר פיטוריהם של כל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, המכהנים כיום, תוך שנה ממועד חקיקתו של החוק, הינה שערורייתית ובלתי אפשרית לביצוע. "זו הוראת מעבר ילדותית ולא רצינית. לא יתכן שביום אחד יאבדו כל משרדי הממשלה את כל יועציהם המשפטיים. מדובר בנזק אפשרי בל יתואר למדינה. ניתן לחוקק הוראת מעבר חכמה הרבה יותר, אם וכאשר תיקצבנה תקופות הכהונה.

 

הפער בין כלבי השמירה, הרוטוויילרים לכאורה של נבחרי הציבור, לבין היותם של היועצים המשפטיים פודלים בפועל של השרים, ניתן לגישור באמצעות פיתרונות יצירתיים, דוגמת מסקנותיה של ועדת אברמוביץ, שהממשלה הקודמת אישרה רק לאחרונה. השרים צריכים לשמור על כלבי השמירה ולטפחם, שהרי כשמם כן הם, וכל עבודתם משמעה שמירה על נבחרי הציבור, ובעיקר אולי מפני עצמם".

 

עוד אמר ראש הלשכה, כי הכוונה להסדיר את היחסים של הנבחרים עם יועציהם המשפטיים, וכן הרצון לדון בתחושת היעדר המשילות של השרים – ברורים לו ואין להתחמק מדיון כזה, כפי שאף הציע רק לפני כחודשיים במהלך כנס עורכי הדין השנתי באילת. אולם לדבריו, אין לעשות זאת במהלך חד-צדדי, באופן של כריתת ענף הייעוץ המשפטי הממשלתי וביטול אי-התלות המקצועית של המשפטן בשירות המדינה.

 

לשכת עורכי הדין פתחה מייד בדיונים בנושא, ולדברי עו"ד גיא-רון, היא יכולה לגבש עמדה מקצועית בעניין כבר במהלך פגרת הקיץ של הכנסת. ראש הלשכה אף הציע ליו"ר הכנסת לערוך יום עיון משותף בעניין זה בכנסת בהקדם האפשרי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון