הודעות דוברות הלשכה

פורום המיסים של לשכת עורכי הדין לועדת הכספים של הכנסת: "הוצאה להשגחה על ילדים היא הוצאה מוכרת"

12.07.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדעת הפורום, הוצאה להשגחה על ילדים היא הוצאה ביצירת הכנסה, כפי שקבע בית המשפט העליון בעניין עו"ד ורד פרי.

 

יו"ר פורום המיסים של לשכת עורכי הדין, פרופ' יצחק הדרי, מציג היום, 12.7.09, בועדת הכספים של הכנסת בראשות חה"כ משה גפני, את עמדת הפורום ביחס להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראות שעה), התשס"ט - 2009 בנושא הכרה

בהוצאות טיפול בילדים.

 

על פי עמדת הפורום של הלשכה, הדרך הנכונה והזולה ביותר עבור האוצר, היא הכרה בהוצאה לפי סעיף 17 לפקודה, ללא רכיבים פרטיים (העשרה, אוכל), ורק על בסיס הצגת חשבוניות מס, ולא על-ידי מתן נקודות זיכוי לכל. הדבר בר ביצוע גם משכירים מכוח התקנות לניכוי מס במקור, כמו הניכויים הקיימים לקופות גמל לפי סעיף 47. לחלופין, אם זיכויים, אזי ריאליים, כמשקפים ניכוי של 4,000 שקל לחודש, קרי : לפי 20% מס שולי, מדובר ב- 1,000 ₪ = 5 נקודות זיכוי לכל בני זוג ששניהם עובדים או לחד-הורי, שיש להם ילד/ים עד גיל 6.

 

כפי שקבע בית המשפט בעניין עו"ד פרי, ניכוי/זיכוי יחולקו בין שני בני הזוג, כי החובה כלפי הילדים חלה על שניהם. בכך יובטח הניכוי/זיכוי גם אם בת-הזוג אינה מגיעה לסף המס.

 

הפורום ממליץ, כי תחולת התיקון תהיה משנת 2010, בהתאם להחלטת בית-המשפט העליון.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון