הודעות דוברות הלשכה

התנגדות הלשכה לצמצום חובת התיעוד החזותי של חקירת חשודים בחוק ההסדרים – התקבלה בועדת החוקה של הכנסת

08.07.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הלשכה: צמצום חובת התיעוד היא בחירה בדרך של חקירה חשאית שאינה מתועדת. הדבר פוגע בשלטון החוק ובאמינות ההליך הפלילי.
 

לשכת עורכי הדין הביעה התנגדות בישיבות ועדת החוקה של הכנסת להכללת צמצום חובת התיעוד החזותי של חקירת חשודים בחוק ההסדרים. עמדתה זו התקבלה היום, 8.7.09, בישיבת ועדת החוקה, והנושא פוצל מחוק ההסדרים.

 

הלשכה טענה בנייר עמדה באמצעות נציגותיה, עו"ד רחל תורן, יו"ר הפורום הפלילי, ועו"ד מורן קבלו, כי חובת התיעוד החזותי חלה כיום רק על חקירת חשודים בעבירות שהעונש הצפוי בגינן הוא 10 שנות מאסר או יותר, אולם סעיף 32 המוצע בתזכיר חוק ההסדרים, המתייחס לס' 7 בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב – 2002, מציע צמצום נוסף וסיוגה של חובת התיעוד רק לאותם מקרים בהם צפוי, כי כתב האישום בגין העבירות הנ"ל הוגש לבית המשפט המחוזי. לדעת הלשכה, משמעות ההצעה היא הרחבת הבחירה בדרך של חקירה חשאית שאינה מתועדת, הפוגעת בשלטון החוק ובאמינות ההליך הפלילי מכל בחינה שהיא.

 

בדיונים שנערכו בועדת החוקה טענה נציגת הלשכה, עו"ד קבלו, כי תיעוד מדויק של חקירות המשטרה משמש אמצעי בקרה על המתרחש בחדר החקירות, וזאת לשם מניעת הודאות שווא של נחקרים בשל אלימות שננקטה כלפיהם והפחתת משפטי זוטא לעניין קבילותן של ההודאות. חובת התיעוד בכל מהלכה של החקירה, מראשיתה ועד סופה, כולל תיעוד של חילופי דברים, לרבות תנועות גוף או תגובות, מאפשר בקרה להערכת האותנטיות של הודאת הנחקר בפני החוקר. הרישום הידני של חילופי הדברים בין החוקר לבין הנחקר, שנעשה בידי החוקר, הוא כלי בקרה חלקי ביותר, שאינו נותן תמונה מלאה של ההתרחשות בחדר החקירה, ולפיכך אינו יכול להבטיח מעקב מלא אחר הנסיבות שהביאו להתוודותו של הנחקר.

 

הלשכה אף הדגישה, כי תיקון החקיקה המוצע עלול להשפיע על חשודים קטינים שבעניינם יכול שיוגשו לבית המשפט השלום כתבי אישום בגין עבירות שעונשן עשר שנים ומעלה. מטבע הדברים, קבוצת הקטינים חשופה באופן מיוחד ללחצים המופעלים במהלכה של חקירה משטרתית, לכן חשיבות תיעוד החקירה בתיעוד חזותי, כל שכן בעבירות החמורות.

 

בנוסף, הביע הלשכה תמיהה, הכיצד זה נמצא בקופת המדינה תקציב לפעולות טכניות יזומות אחרות כגון עריכת דיוני מעצר באמצעות "וידאו קונפרנס" – פעולה הפוגעת בזכויות חשודים, אבל לפעולות טכניות אחרות הבאות להגן על זכויות חשודים – הכיס ריק.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון