הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ביום עיון של לשכת עורכי הדין בנושא ייצוג המיעוט הערבי בשירות המדינה: "לא ניתן לייחס לאהרן ברק עמדה פוליטית. המתקפה הפוליטית עליו היתה מגמתית ומתוכננת היטב"

03.07.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מנכ"ל משרד המשפטים: "בשנת 2008 אחוז העובדים הערבים והדרוזים שהתקבלו לשירות המדינה עמד על 11.6% לעומת 4.6% בשנת 2003"; השר לענייני מיעוטים: "פריצת דרך כלכלית מחייבת שינוי התייחסות לאוכלוסיה הערבית ושינוי שיטת ממשל"; חה"כ אחמד טיבי: "הערבים מהווים כ-20% מהאוכלוסיה, אולם רק 6% מהעובדים בשירות הציבורי. הפער הוא גדול וסיסטמתי על פי מדיניות הממשלות בישראל במהלך השנים".

הדברים נאמרו ביום עיון שקיים צוות ההשמה בשירות הציבורי של לשכת עורכי הדין בשיתוף ועד מחוז הצפון של הלשכה בנושא: "ייצוג המיעוט הערבי בישראל בשירות המדינה", במלון גולדן קראון בנצרת.

 

יו"ר ועד מחוז הצפון של הלשכה, עו"ד חאלד חוסני זועבי, ציין בפתח יום העיון, כי הריבוי המתמיד של עורכי הדין המצטרפים למקצוע מחמיר את מצב התעסוקה במקצוע, "אנו בלשכה עושים ככל האפשר לפתרון בעיית התעסוקה של החברים, בעיקר הצעירים. מקצוע עריכת הדין מזמן הפסיק להיות מקצוע עצמאי. בשל כך קם הצורך לשלב עורכי הדין ערבים בשירות המדינה. הלשכה רואה בפתרון בעיה זה אינטרס חשוב, כי שוויון זה אינטרס של הרוב באותה מידה שהוא אינטרס של המיעוט".

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הדגיש, כי הוקם בלשכה צוות השמה למגזר הציבורי, אשר נועד להרחיב את המשרות המשפטיות והלא משפטיות בשירות המדינה עבור עורכות דין ועורכי דין, ובמיוחד עבור עורכי הדין ועורכות הדין הערביים. לדבריו, התרשם מהשר אבישי ברוורמן, לא רק מעצם העובדה שבחר למעשה אישית למלא תוכן את המשרה, שהוצעה לו, כך שתכלול את ענייניהם של המיעוטים במדינת ישראל, אלא גם מן העובדה שמדובר בנושא המשרה הבכיר ביותר עד כה בישראל, אשר יש לו משרד ממשלתי, תקציב ונכונות אישית לעשייה, כמיטב יכולתו, מרצו וכישרונו למען המיעוטים בישראל. "בכל הקשור לשילובם של בני המיעוטים בחברה הישראלית בכלל, ובחברה המשפטית בפרט, אני ולשכת עורכי הדין כולה לשירותו, ככל שנידרש לכך".

 

ראש הלשכה אף התייחס לדבריו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, בעניינו של המיעוט הערבי במדינה. "הומניזם או מימוש של זכויות חברתיות, אינם נושאים בעלי גוון של שמאל וימין או של אדום וצהוב. הם עוסקים באנושיות הכרחית, בסיסית, בהדדיות ובשוויוניות. קראתי שוב ושוב את דבריו המוקלטים של הנשיא ברק, שתומללו והודפסו, ולמעט מטבע לשון אחד, אכן מיותר בעיניי, לא היה בהם שום חידוש תכני ממשי בהשוואה לדברים, שנאמרו או שנשתמעו מפסקי הדין בעבר. אני מבקש ולומר, מהיכרות עם דברים פומביים, שאמר אהרן ברק, ואפילו מעט גם משיחות אישיות רבות שניהלנו, כי לא ניתן לייחס לו עמדה פוליטית כזו או אחרת, אלא רק ביטוי מקצועי להבנתו את המשפט הציבורי ואת יישומו במדינה שלנו. לכן, המתקפה הפוליטית עליו ועל דבריו היתה, בעיניי, מגמתית ומתוכננת היטב, ומטרתה הינה לקעקע את בית המשפט העליון ואת פסיקותיו המקצועיות והציבוריות האמיצות והנכונות לאורך השנים".

 

מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, שהנחה את הדיון ועומד בראש צוות ההשמה של הלשכה, התייחס אף הוא לדבריו של אהרן ברק. "פרופ' אהרן ברק דיבר בזכות שמירת אפיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובו בזמן צידד בהיותה מדינה של כל אזרחיה. אני תומך בדברים אלה ואינני מבין את המהומה שקמה בעקבות הדברים. אין מדובר בעמדה פוליטית. אנו עוסקים בזכויות אדם ובזכות לשוויון".

 

המשנה לראש הלשכה, ד"ר משה וינברג, שאף הוא חבר בצוות ההשמה של הלשכה, הדגיש, כי הצוות החליט לצאת לשטח במסגרת צוותים שיבדקו מגזרים שונים בדבר התנהלותם. "מצאנו, שהגוף שמנסה להתמודד עם הבעיה באופן רציני הם גופים של ממשלת ישראל. נפגשנו עם נציגים מכל אזור ואזור בצפון ובדרום, וקיבלנו מפרטים, איך הם כאנשי שטח רואים את העסקת עורכי הדין. פנינו לבנקים, משרדי ממשלה, חברות ציבוריות וביטוח לאומי. לדבריו מהבדיקה, התברר, כי בניגוד למועמד היהודי הטיפיקלי המועמד מהמגזר הערבי לא מאמין במכרזים ציבוריים, לא נאבק על מקומו, חוזר ומציג מועמדותו, כאשר מתקבל לעבודה בטווח של שנתיים עד חמש הוא פורש. לכן, לא נמצא אנשים מהמגזר בעמדות ציבוריות גבוהות. כמו כן, המועמד הממוצע מהמגזר איננו יודע למלא את המכרז ולהתמודד עם מכרז שגרתי. כתוצאה מזה עלה רעיון לפתוח מכינת הכנה כדי להכין מועמדים לקראת המכרזים. ראש הלשכה נענה ליוזמה. נעשה פיילוט בועד מחוז הצפון. נפתח בצורה מסודרת במסגרת המכון להשתלמות מכינה.

 

מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד משה שילה, הדגיש, כי מאז קבלת התיקון לחוק שירות המדינה מינויים בדבר ייצוג הולם, אחוז העובדים הערבים והדרוזים מכלל עובדי המדינה נמצא בעלייה: מ- 4.8% בשנת 2000 ל- 6.67% בשנת 2008, כאשר בשנת 2008 אחוז העובדים הערבים והדרוזים מכלל העובדים שהתקבלו לשירות המדינה עמד על 11.66%. זאת לעומת 4.6% בשנת 2003. עוד אמר, כי בימים אלה מקדם הצוות הבינמשרדי בראשותו לליווי עבודת משרדי הממשלה ולהסרת החסמים בשירות המדינה, עבודת מטה על חקיקה ממשלתית יחד עם נציגים של משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ורשות החברות הממשלתיות בנושא הרחבת חובת הייצוג ההולם של האוכלוסיה הערבית, כך שזו תחול מעבר לשירות המדינה, כגון תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.

 

השר לענייני מיעוטים, אבישי ברוורמן, אמר, כי יעד אסטרטגי מרכזי הוא שוויון ושותפות שווה לאזרחי המדינה הערבים. ישנם אלמנטים בממשלת ישראל שהצעות החוק שלהם גורמות נזק אדיר למדינה.

 

פריצת דרך כלכלית של מדינת ישראל מחייבת שינוי התייחסות לאוכלוסיה הערבית, וכן שינוי שיטת ממשל. אם ישראל היתה משקיעה יותר באזרחי ישראל הערבים ומשלבת אותם בשוק העבודה, אז היה סיכוי לפריצת דרך. השאלה מה עושים ולא רק מדברים. אני איש ביצוע. אני מאמין בנושא הזה, כי הדנא של כל אחד הוא אותו דבר, השאלה היא בהזדמנויות. השר אף התייחס למצב מקצוע עריכת הדין באמרו, כי "ישראל הגיעה לשיא של מספר עורכי דין לנפש. זה לא מעיד על מדינה יעילה. כאשר יש עודף ליטיגציה, מתחילות הבעיות. ההיצע במקרה הזה לא מביא לשיפור".

 

חה"כ אחמד טיבי הבהיר, כי "נושא אי קבלת ערבים לשירות המדינה וחברות ממשלתיות הוא נושא שמעסיק אותנו מאוד, זו הסיבה שלראשונה הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא של ערבים ובראשו עומד חה"כ ערבי, והנתונים המספריים נמסרו לראשונה בצורה מסודרת". לדבריו, הערבים מהווים  כ-20% מהאוכלוסיה, אולם רק 6% מהם עובדים בשירות הציבורי. "הפער הוא גדול וסיסטמתי. בחינות המיון בשירות המדינה הן בחינות מוטות תרבות. יהודים בד"כ שמים את השאלות, והערבים מתבקשים לענות עליהם. עדיין הבחינות האלה קלות יותר למועמד היהודי. גם בועדות המכרזים אין ייצוג לערבים, ולכן הבטיח מנכ"ל משרד המשפטים לתקן את המצב, אולם הם בקשו שנה. אני סבור ששנה זה יותר מדי. גם המצב במשרד המשפטים אינו משהו, יש 15 ערבים מבין העמדות הבכירות, כולם קאדים, אין מנהל בכיר מבין הפרקליטים".

 

במהלך יום העיון השתתפו גם עו"ד עלי חיידר מעמותת סיכוי ועו"ד שרון וייס מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון