הודעות דוברות הלשכה

הוגשה הצעת חוק המבטלת את המגבלה על מספר השותפים בשותפויות של עורכי דין ורואי חשבון

30.06.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות יוזמה משותפת של ראש לשכת עורכי הדין עו"ד יורי גיא-רון ושל ח"כ יריב לוין (הליכוד), הגיש הבוקר, 30.6.09, ח"כ לוין הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות המבטלת את המגבלה הקיימת כיום על מספר השותפים בשותפות מקצועית, בפרט בתחום עריכת הדין וראיית החשבון.

על פי הצעת החוק, מספר השותפים המותר בשותפות מקצועית של עורכי דין ורואי חשבון לצורך עיסוק במקצועם יהא בלתי מוגבל, וזאת במקום המגבלה הקיימת כיום בחוק והמעמידה את מספר השותפים המקסימאלי המותר על חמישים בלבד. כמו כן, הוראות הצעת החוק מסמיכות את שר המשפטים לבטל את ההגבלה על מספר השותפים גם ביחס לשותפויות מקצועיות בענפים נוספים.

 

המגבלה הקיימת כיום מתעלמת מהמגמות הגוברות של הקמת עסקים מרובי שותפים, של גלובליזציה ושל הקמת שותפויות בינלאומיות. בד בבד, עם ההתמקצעות שחלה בענפי המשפט וראיית החשבון השונים, אנו עדים למגמה נמשכת של מיזוגים רחבי היקף של משרדים הפועלים בענפים אלה. אחת מתכליותיהם העיקריות של מיזוגים אלה הינה מתן מענה מקצועי הולם למגוון הרחב של ההתמחויות הקיימות כיום, דבר המחייב צירוף שותפים רבים שכל אחד מהם הינו מומחה בהיבט מסוים של המקצוע בו הוא עוסק. הליכי מיזוג אלה יוצרים שותפויות מרובות שותפים, במספר החורג באופן משמעותי מהמגבלה המספרית הקיימת כיום.

 

ביטול ההגבלה הקיימת על מספר השותפים בשותפויות מקצועיות ובפרט בתחום עריכת דין וראיית החשבון, תמנע גם מצב לא-רצוי בו צעירים רבים נאלצים להסתפק במעמדם כשכירים בשותפות רק משום שהשותפות הגיעה למכסת החברים המקסימאלית, ולמרות היותם מתאימים מבחינת יכולת וכישורים למעמד של שותפים. כמו כן, תימנע הפרקטיקה הלא רצויה והמלאכותית הנהוגה כיום לפיה נוצרות שותפויות בתוך שותפויות על מנת להתגבר על המגבלה של  מכסת החברים הפורמאלית.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון: "בעולם המקצועי המודרני שוב אין מקום להגביל את מספר השותפים. הן בשל ההתפתחות העסקית והמסחרית, הן בשל הליך הגלובליזציה של המקצועות החופשיים בעידן הכלכלה המתפתחות בכפר הגלובלי והן לנוכח רצוננו לאפשר לדור הצעיר להשתלב בהנהגה העסקית של השותפויות הוותיקות".

 

חה"כ יריב לוין: "בימים אלה של מאבק במשבר הכלכלי מוטלת עלינו חובה לפעול להסרת חסמים מלאכותיים ולהתאים את המשק ואת החקיקה הנוגעת לפעילות המגזר הפרטי, למציאות הכלכלית המודרנית של שנות האלפיים. הגבלת מספר השותפים בשותפות מקצועית הינה ארכאית, אינה תואמת את העולם המסחרי של ימינו ומכבידה מאוד על פעולתם של עסקים רבים, בפרט בתחום עריכת הדין וראיית החשבון. תיקונו של מצב זה יסייע לצרף שותפים נוספים לעסקים בתחומים אלה ויאפשר את הרחבת שיתופי הפעולה הבינלאומיים ההכרחיים על מנת להגדיל את השוק ולהגביר את התעסוקה."

 

לנוסח הצעת החוק   

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון