הודעות דוברות הלשכה

תגובת ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין לכתבה בעניין השופט משה דרורי

26.06.2009

ועד מחוז ירושלים

ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין רואה לנכון להביע את הסתייגותו מן האמירות המשתלחות בשופט משה דרורי, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, כפי שהובאו בכתבה שפורסמה באתר "YNET".

מבלי שתהיה בכך משום נקיטת עמדה לעצם מועמדותו של כבוד השופט דרורי לבית המשפט העליון, מצאנו לנכון להדגיש כי במשך שנים רבות נודע משה דרורי במחוז ירושלים כעורך דין ישר והגון, ומעת בחירתו לכהן כשופט בבית המשפט המחוזי, יצאו תחת ידיו מאות פסקי דין מלומדים, שיש בהם ללמד על הגינותו הרבה, חריפותו ומקצועיותו.

 

הכתבה באתר "YNET" מתייחסת לפסק-דין בודד השנוי במחלוקת - שאיננו מעורים בפרטיו - והביקורת על פסק הדין המסוים, אינה יכולה להאפיל על דרך ארוכה של עשייה שיפוטית, שבה בלטה יושרתו ומקצועיותו של השופט דרורי. ודאי שאין בכך להצדיק את פרסומם של כינויי גנאי משולחי רסן כלפי השופט בכתבה האמורה, כינויים שהם הכפשה פוגענית וחסרת כל בסיס בשמו הטוב של השופט ובמפעל חייו, הראוי לכל שבח .

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון