הודעות דוברות הלשכה

"דיויד נפל בקרב של סנגור שעשה מלאכתו במסירות עד קצווי העצב"

22.06.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

את הדברים אמר שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, בארוע שקיימה הלשכה להשקת ספר "דיויד וינר". ראש הלשכה: "כינסנו דף לדף את דיויד בספר, שהאתיקה המקצועית היתה מורשתו".
 

שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, אמר את הדברים בארוע השקת "ספר דיויד וינר", שקיימה לשכת עורכי הדין ביום 18.6.09, לזכרו של ד"ר דיויד וינר ז"ל. ד"ר וינר, שהיה סגן הסניגורית הציבורית הארצית וחבר הועד המרכזי של הלשכה, שם קץ לחייו בראשית שנת 2005 בעקבות החקירה שנחקר בעניין ייצוגו יצחק זוזיאשוילי, שלימים הורשע ברצח השופט עדי אזר ז"ל.

 

את הספר ערכו עו"ד דרור ארד-אילון, ד"ר יורם רבין ועו"ד יניב ואקי בעקבות החלטת הועד המרכזי של הלשכה להוציא לאור את הספר במסגרת כתב העת הפרקליט. הספר כולל ארבעה שערים: מבואות, אתיקה מקצועית, משפט פלילי דיוני ומשפט פלילי מהותי, והוא יועמד לחלוקה לכל עורכי הדין ללא תשלום.

 

 

בפתח הארוע, ציין עו"ד דרור ארד-אילון, יו"ר ועדת האתיקה הארצית של הלשכה, כי הלשכה אימצה את הספר החשוב הזה על מנת שיהיה גלעד לזכרו של דיויד וינר. לדבריו, "התוכן של הספר הוא דיויד וינר. כל אחד מהשערים מציג פן בדיויד. בספר מופיע גם מאמרו האחרון של דיויד, שטרם פורסם עד כה, "כל ישראל עברים זה לזה – בין הסגרה למחויבות יהודית". בנוסף, הדגיש, כי מפעל חייו של דיויד היה ליטול חלק בהקמתה של הסנגוריה הציבורית. עו"ד ארד-אילון, כתב רשימה, שפורסמה בראשית הספר, אודות חקירתו הטראומטית של דיויד וינר במשטרה, במסגרת פרשת חקירת הרצח של השופט אזר ז"ל. ברשימה בקש להראות, בין היתר, את האופן שבו עורך דין הנחקר על מידע חסוי נדחק לפינה, בפרט כאשר מופנה כלפיו חשד לשותפות בעבירה עם לקוחו. רק לאחר מעשה הודיע היועץ המשפטי שדיויד לא נחשד בדבר.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, התייחס בפתח הארוע, לנושאים שאותם קידם דיויד וינר, שהינם במרכז העשייה של עורכי הדין, ובהם המאבק לביטול מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות, חשיבותו של חיסיון עורך דין – לקוח, ותיעוד חקירות במשטרה. לדבריו, סוף סוף מבקשת הממשלה ליישם את החוק המורה על תיעוד חקירות. "כינסנו דף לדף את דיויד בספר, שהאתיקה המקצועית היתה מורשתו".

 

השופט אליקים רובינשטיין, ציין, כי מותו של דיויד והנסיבות למותו הן מקור לשברון לב מתמיד. "הוא נפל בקרב של סנגור שעשה מלאכתו במסירות עד קצווי העצב. מיד לאחר לכתו של דיויד תיארתי ברשימה את חלקו של דיויד בהקמת הסנגוריה כזכות מכוננת. דיויד נולד ליטול חלק בשליחות חשובה, שכן איש לא יכול לחלוק על כך שהקמת הסנגוריה היוותה מהפכה בחברה בישראל, משהודגשה זכות הייצוג כזכות יסודית. זכות זו עדיין איננה מובנת מאליה, אולם אני מאמין כי יישומה יתרחב".

 

 

לדברי פרופ' קנת מן, אחת התכונות הבולטות של דיויד היתה תחושת החמלה, היכולת להזדהות עם האחר ועל בסיס זה להתקרב ולתמוך כמעט ללא הבחנה. "חמלה היא משמעותית בעבודת המשפטנים. אנו מכירים את המשפט ככללים מחייבים, שיש להפעילם ולציית להם. לא רואים על פני המשפט הכתוב את תחושת החמלה וההזדהות עם סבלו של אחר. לכן, כמשפטנים אנו שואלים באיזה מידה אנו מקיימים את תפקידנו במשפט תוך התחשבות ברגשי החמלה שיש בנו". פרופ' מן, המחיש את משמעות החמלה בבית המשפט "בבית משפט עליון באופן מיוחד, השופטים אומרים, שאי אפשר לתת את הסעד הנדרש על פי חוק, ויחד עם זאת פונה השופט לתובע ומבקשו, מבלי לקבוע כללים, לבוא לקראת הנאשם במקרה הנדון. זה ביטוי של חמלה והזדהות, וזה נכנס למשפט שלנו. אולי לא מספיק אבל זה שם".

 

בהמשך האירוע, הרצה, פרופ' מוטה קרמניצר על תפקידו של סנגור. לדבריו, במילוי תפקידו ממלא הסנגור תפקיד חיוני מן המעלה הראשונה מבחינת האינטרס הציבורי. "תפקידו הציבורי של הסנגור להיות מופקד על עקרונות המשפט – הקפדה על עקרון ההליך ההוגן, על שמירת הצדק לפרט ומניעת הפיכתו לאמצעי".

 

בסיום הארוע, הדגיש, עו"ד ארד-אילון, כי האתיקה היא סוג של ההעצמה, ומקנה לעורך הדין את הכוח לעשות משהו בלתי פופולארי ולומר לא במקומות המנוגדים לצפיות ממנו. "במובן הזה היא כוח אופטימי. אולם, בהסתכלות לאחור דיויד ראה באתיקה סוג של משא, אך הוא פעל נכונה לאור הדרישות האתיות החמורת שהציב לעצמו."

 

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון