הודעות דוברות הלשכה

בקשת לשכת עורכי הדין להצטרפות להליך ערעור הביאה לביטול הוצאות שהוטלו

09.06.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

באי כוח המבקש הביעו תודה והוקרה על הצטרפות הלשכה להליך, וציינו, כי אכן הצטרפות הלשכה תרמה רבות להכרעה וספק אם זו היתה התוצאה אילולא התייצבה הלשכה להליך.

חבר לשכה זומן לשירות מילואים פעיל ביחידה קרבית בה הוא משרת. בתוך תקופת המילואים חל מועדו של דיון הוכחות. עורך הדין תיאם מראש עם מפקדו, כי יצא ביום זה לחופשה. עקב התדרדרות במצב הביטחוני לא הותר לו לצאת לחופשה. משנוכח בכך יומיים לפני הדיון, הגיש בהסכמת הצד השני בקשה לדחייתו. למחרת (יום לפני הדיון) נשלחה הבקשה שנית לשם הזהירות. בצהרי אותו יום, מאחר שטרם נתנה החלטה, פעלה עורכת דין ממשרדו לפתיחת "קריאה דחופה" לביהמ"ש למתן החלטה. בבוקר הדיון קבלה עורכת דין ממשרדו הודעה שמאחר שאין החלטה עליה להתייצב. היא שינתה את כיוון נסיעתה ונסעה לביהמ"ש, אליו הצליחה להגיע בשעה 09:25. משנוכחה שהאולם ריק פנתה למזכירות ביהמ"ש, והתברר לה שניתנה החלטה לפיה בגין אי ההתייצבות עורכי הדין באי-כח שני הצדדים, חויבו הצדדים בהוצאות לאוצר המדינה, בסך 1,000 ₪ כל אחד. בקשה לעיון חוזר בהחלטה לחייב בהוצאות אישיות נדחתה ע"י ביהמ"ש ללא נימוק.

 

על ההחלטה הוגשה בקשת רשות ערעור (בר"ע 002464/07). הלשכה התבקשה על ידי בא כוח המבקש להצטרף להליך במעמד "ידיד בית המשפט".

 

הלשכה סברה, שהנסיבות שתוארו הן כאלה המצדיקות מתן גיבוי לעורך-הדין, אל נוכח מה שנראה להיות חוסר התחשבות קיצוני של בית המשפט. זאת משום שלנושא משמעות רחבה ביחס למערכת היחסים שבין עורך הדין לבית המשפט, מעבר למקרה הקונקרטי. בקשת הלשכה להצטרפות להליך הוגשה באמצעות עו"ד רועי קובובסקי ממשרד שיבולת, שגם ייצג הלשכה, בהתנדבות, בדיון עצמו.

 

בדיון שהתקיים ביום 4 במאי 2009, סברה כב' השופטת שרה ברוש, כי אין זה המקרה המתאים להצטרפות לשכה, בין היתר, מאחר שלא יכול להיות חולק, שהיו תקלות בהתנהלות בעלי הדין. לדבריה, בעלי הדין עשו דין לעצמם ולא התייצבו לדיון למרות שבכל מקרה היה על מישהו מטעם בעלי הדין ו/או ב"כ להתייצב לדיון כל עוד לא ניתנה החלטה הדוחה אותו.

 

יחד עם זאת, מהותית, סבר בית המשפט שלא היה מקום, בנסיבות העניין, לחייב בתשלום הוצאות. בית המשפט הכיר במאמצים, שעשה עורך הדין להודיע על שרות המילואים שבעטיו נבצר ממנו להתייצב לדיון. עוד ציין בית המשפט שהוצאות בגין גרימה להתמשכות הליך שלא לצורך, יוטלו רק לאחר שניתנה לבעל הדין אפשרות לטעון ולהביע עמדתו לגבי החיוב בהוצאות. זאת הן מטעם הדין והן מטעם כללי הצדק הטבעי.

 

באי כוח המבקש הביעו תודה והוקרה על הצטרפות הלשכה להליך, וציינו, כי אכן הצטרפות הלשכה תרמה רבות להכרעה וספק אם זו היתה התוצאה אילולא התייצבה הלשכה להליך.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון