הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מציעה להקים גוף במשרד המשפטים שיפקח על הבקשות לביצוע האזנות סתר

27.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

על-פי ההצעה ייפסק המצב הקיים היום, לפיו בקשות להאזנת סתר יינתנו על-ידי בית-המשפט במעמד צד אחד.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 5.5.09 הצעה לתיקון חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, ביוזמת הועדה להגנת הפרטיות של הלשכה.

 

הצעת התיקון מתווה הקמת גוף עצמאי במשרד המשפטים (דוגמת המחלקה לחקירת שוטרים – מח"ש – שאף היא גוף עצמאי במשרד המשפטים), שייקרא "המחלקה להאזנות סתר" ובראשה יעמוד "הממונה על האזנות סתר", אשר לו יוקנו הסמכויות על-פי החוק. לתפקיד יוכל להיבחר מי שראוי להיבחר, מבחינת נתוניו האישיים, לתפקיד שופט מחוזי.

 

הועדה, שהציעה בראשית התייחסותה לנושא, כי הממונה על האזנות הסתר יפעל במסגרת מרכז מבקר המדינה או הסנגוריה הציבורית, קיבלה את עמדת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה מן הראוי שמחלקה זו תקום במשרד המשפטים.

 

על-פי ההצעה, כל בקשה, שהמשטרה תבקש להגיש לביצוע האזנות סתר, תועבר לממונה על האזנות סתר, שיוכל להחליט אם הוא מתנגד לה, בעיקר מהטעם, שהיא אינה ראויה ואינה מצדיקה פגיעה בפרטיות הכרוכה בהאזנות סתר. אם הוא החליט שהוא מתנגד לה, והמשטרה תחליט בכל זאת להגיש את הבקשה, תהא לו הסמכות להתייצב לדיון בעניין בפני השופט, ולהציג את הטיעונים נגד היענות לבקשה. כך השופט יקבל גם את ה"צד השני" וטענותיו.

 

לדברי עו"ד דן חי, יו"ר הועדה להגנת הפרטיות, כאמור בהצעה, ייפסק המצב הקיים היום, לפיו בקשות להאזנת סתר יינתנו על-ידי בית-המשפט במעמד צד אחד. ההצעה יוצרת, למעשה, גוף שיהווה את "הצד השני".

 

כמו כן, על-פי ההצעה, הממונה יגיש דו"ח אחת לשנה למועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, אשר תעביר אותו בליווי הערותיה לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון