הודעות דוברות הלשכה

פנייתם של ראש הלשכת ויו"ר ועדת ההתמחות של הלשכה לשרי המשפטים והרווחה בנושא ביטול זכות לדמי אבטלה לנבחנים בבחינות הלשכה במסגרת חוק ההסדרים

21.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בין היתר נאמר, כי "אנו מוצאים טעם לפגם בביטול מיוחד ומפתיע זה, שאינו אלא פגיעה בזכות חוקית, הנעשית ממניעים זרים".

לאחרונה התבשרנו, כי במסגרת חוק ההסדרים הוחלט לסמן את פרחי המשפטנים בישראל ולבטל באופן גורף וייחודי את זכאותם, הניתנת על פי חוק, לדמי אבטלה, וזאת בתקופה בה אינם עובדים לאחר תום התמחותם ולפני הסמכתם כעורכי דין מן המניין. אנו מוצאים טעם לפגם בביטול מיוחד ומפתיע זה, שאינו אלא פגיעה בזכות חוקית, הנעשית ממניעים זרים.

 

המדובר הוא בעיקר באנשים צעירים, שנמצאים בתחילת דרכם ולפני פתיחת הפרק המקצועי בחייהם. בהתבסס על מצב החקיקה הנוכחי, מחייבת כיום המערכת משפטנים אלה לעבור מבחן רחב היקף, המבוסס על לימוד ושינון פרטים רבים, בעיקר בצדדיו הדיוניים של המשפט. מבחן זה נערך כשלושה חודשים לאחר סיום ההתמחות. מטבע הדברים נאלץ המועמד להקדיש חודשים אלה ללימוד אינטנסיבי ומפרך לקראת המבחן. תוכן המבחן וצורתו הם מצוות המחוקק (תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג-1962), והצורך בלימודים האינטנסיביים נגזר ישירות מקביעותיו.

 

למכתב המלא 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון