הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תעניק תואר "מומחה לדין" לעורכי דין ולעורכות דין

19.05.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 5.5.09 את המלצות הצוות, שמונה ליישום תכנית המומחים לדין, שיזם ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון. זאת, על פי דו"ח הועדה, שהוקמה לבחינת הטלת חובת השתלמות ותכנית מומחים לדין בראשות פרופ’ יעקב נאמן, שר המשפטים.
 

 

ראש הלשכה הדגיש, כי "לא מדובר כמובן בתכנית מנדטורית. ההצעה שנתקבלה עוסקת בכינונה של תכנית מוכרת במכון ההשתלמות של לשכת עורכי הדין, אשר תבטיח, שמי שייטול בה חלק, ירכוש רמה מקצועית ראויה ומספקת בתחום מסוים, באופן שיאפשר לו להיחשב מומחה באותו תחום על פי הקריטריונים המקצועיים שייקבעו לכך. בועד המרכזי מקווים, כי מעמד זה יושרש עם הזמן בציבור, אשר ידע לפנות בנושאים מקצועיים מתאימים למומחים, שיוכרו לאותו נושא, על פי אותה תכנית. מובן, שהכרה במומחיות על ידי הלשכה באותה מסגרת תהא גם לגבי אותם עורכי דין, שפועלים כבר היום כמומחים מקצועיים בתחומים שונים, ואשר יעמדו בקריטריונים למומחיות הדרושה, דוגמת מרצים, בעלי תואר שלישי, מי שישתלם בתחום במוסד מוכר בהיקף הראוי, מנהלי משרדים מקצועיים ייחודיים במשך שנים רבות וכד'".

 

על פי המלצות צוות היישום, תוקם ועדה להענקת התואר מומחה, אשר תהיה מורכבת מ- 7 חברים, עורכי דין ותיקים מעל 20 שנה במקצוע. החברים בועדה יכללו חבר אחד מתחום המשפט האזרחי-מסחרי, אחד מתחום המשפט הפלילי, אחד מתחום משפט העבודה, אחד מתחום משפט של המעמד האישי, אחד מתחום משפט הנזיקין, אחד מהליטיגציה ואחד מתחום משפט הקניין. הועד המרכזי אישר את הרכב הועדה, כפי שהציע הצוות: פרופ' דוד ליבאי – יו"ר הועדה, וחברים בה עו"ד נבות תל-צור, עו"ד אליאס חורי, עו"ד נחום פינברג, עו"ד פיני רובין, עו"ד שמואל ילינק, עו"ד אורי ברגמן ועו"ד יוסי מנדלסון, יו"ר (משותף) של המכון להשתלמות של הלשכה.

 

הועדה להענקת תואר מומחה תמנה ועדות משנה של 3 נציגים מכל תחום מקצועי בו יוענקו תארי מומחה.

 

מומחיות תוקנה בתחום אחד מבין התחומים הבאים:

 

ביטוח

בנקאות

דיני עבודה

הגבלים עסקיים

חברות ותאגידים

מיזוגים ורכישות

משפט מסחרי

שוק ההון

ייצוג והופעה בבימ"ש

ימאות ותעופה

ירושות, צוואות ועזבונות

מיסים

דיני משפחה

מקרקעין

משפט מנהלי

משפט פלילי

נזיקין

תכנון ובניה

תעבורה

קניין רוחני

אתיקה מקצועית

טכנולוגיה, אינטרנט ומחשבים

תקשורת

 

הקריטריונים המצטברים לקבלת תואר מומחה יהיו: ותק של 10 שנים לפחות כעורך דין פעיל; עיסוק בתחום ההתמחות המבוקש לפחות 5 שנים; עמידה בהשתלמות מקצועית, במוסד או במכון השתלמויות, שהוכרו ע"י ועדת המומחיות, בהיקף שלא יפחת מ- 120 שעות אקדמיות עפ"י הפרוט הבא: 80 שעות בתחום ההתמחות המבוקש ו- 40 שעות בנושאים כלליים לפי בחירתו של עורך הדין; בעל תואר L.L.M. במשפטים אשר הגיש עבודת תזה או עו"ד בוותק שבין 20 ועד 25 שנה במקצוע חייבים בהשתלמות מקצועית בהיקף של כ- 40 שעות בתחום ההתמחות ו- 20 שעות בנושאים כלליים; הצגת 5 "פרויקטים" מעשיים לפחות שביצע ב- 5 השנים האחרונות בתחום המומחיות המבוקש כגון: תיקים בבימ"ש, חוו"ד, מאמרים, ייצוג לקוחות מול רשויות ואחרים וכו'; הבאת הוכחות לשביעות רצון ועדת המשנה על פעילות בתחום המומחיות המבוקש, לרבות מטעם לקוחות, שופטים, עו"ד אחרים וכו'; ראיון בע"פ בפני ועדת המשנה לתחום המומחיות המבוקש.

 

פטורים מהשתלמות בפועל לצורך קבלת התואר יינתנו לבעל תואר דוקטור במשפטים בתחום או לעורך דין בותק של 25 שנה ומעלה או למרצה במשפטים במוסד אקדמי מוכר לפחות במשך 5 שנים, אשר מעביר קורס אחד לפחות בשנה באותו מוסד בתחום המומחיות המבוקש.

 

מועמד, שנמצא ראוי לכך על ידי ועדת המומחיות, יהא זכאי להשתמש בתואר המומחיות שהוענק לו בכל נייר מכתבים או פרסום מטעמו, ותינתן לו תעודה על מומחיות מוכרת מטעם הלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון