הודעות דוברות הלשכה

בעקבות התערבותו של ראש לשכת עורכי הדין, עיריית גבעתיים תיקנה מכרז לקבלת שירותי גביה, באופן שלא יאפשר מתן שירותים משפטיים שלא על ידי עורך דין

18.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בחודש פברואר השנה פרסמה "יעד" - החברה הכלכלית של גבעתיים - מכרז פומבי 01/09 למתן שירותי חניה מוסדרת עבור עיריית גבעתיים. עיון במסמכי המכרז, העלה, כי המכרז כולל הוראות, המאפשרות לעיריית גבעתיים לקבל ייצוג משפטי מהזוכה במכרז, גם אם אינו עורך דין, או על ידי עורכי הדין של הזוכה במכרז (ולא על ידי עורכי הדין של העירייה עצמה).

הוראות אלה אינן עולות בקנה אחד עם החוק, ובפרט עם סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961, הקובע ששירותים משפטיים יינתנו על ידי עורכי דין בלבד. כמו כן, הן עומדות בסתירה לכלל 11ב' לכללי האתיקה של הלשכה, האוסר על עורכי דין ליתן שירות משפטי באמצעות גוף מתווך, כגון זוכה במכרז (שאינו עורך דין) שעורכי דין מטעמו יתנו שירותים לעורך המכרז.

 

ביוזמתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, אשר שוחח בעניין ישירות עם ראש עיריית גבעתיים, מר ראובן בן שחר, התקיימה הידברות בין נציגי הלשכה לנציגי העירייה, שבסופה הגיעו הצדדים להסכמות באשר לנוסח ההבהרה שהופץ מטעמה של העירייה למשתתפים במכרז. על פי הנוסח המוסכם, הזוכה במכרז לא יעניק שירותים משפטיים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לעיריית גבעתיים ו/או לחברה הכלכלית שלה, ולא יבצע כל פעולות בעלות אופי משפטי כלפי החייבים. בהודעה שמסרה הלשכה לבית המשפט ציינה, כי בעקבות ההבהרה שנמסרה לזוכים במכרז, היא אינה רואה מקום לנקוט הליכים מטעמה או להצטרף להליכים המתנהלים נגד המכרז. בעקבות הודעת הלשכה, אף הופסקו הליכים שננקטו נגד המכרז על ידי גורם אחר.

 

עו"ד גד שילר, יו"ר הוועדה להגנת המקצוע בלשכה, הביע תקווה שרשויות נוספות ילכו בדרך זו ויימנעו מניסוח מכרזים באופן הנוגד את החוק. הוא הוסיף, כי הלשכה לא תהסס לנקוט הליכים במקרים בהם יוסג גבול המקצוע.

 

בפועל, נודע ללשכה, שההבהרה שאושרה על ידיה, כבר הופצה במכרזים של רשויות נוספות.

 

הלשכה יוצגה על ידי עו"ד אסף פוזנר ממשרד עוה"ד כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', ואילו עיריית גבעתיים יוצגה על ידי משרד עוה"ד מ. בר-לב ושות'.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון