הודעות דוברות הלשכה

הלשכה אישרה את התכנית למניעת התדרדרות מקצוע עריכת הדין

06.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בין עיקרי התוכנית: הארכת תקופת ההתמחות לשנתיים, בחינת כניסה להתמחות טרם תחילת ההתמחות, שמי שיעמוד בה יהא מורשה להתחיל בהתמחותו והקמת בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין.
 

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 5.5.09, את מסקנות צוות רמת המקצוע והצפתו, כפי שהונחו על ידי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון. בכך, קיבלה התכנית למניעת התדרדרות המקצוע אישור רשמי של הלשכה.

 

בפתח הישיבה, הדגיש ראש הלשכה את המצב העגום בו נתון מקצוע עריכת הדין, לפיו לא פחות מאחוז אחד מתושבי המדינה יהיה עורך דין, וכן את העובדה, שחלה התדרדרות במקצוע וברמה המקצועית, ופגיעה באיכות השירות המשפטי הניתן לציבור. "הצפה זו גורמת לזילות במקצוע ולקיומה של בעיה חברתית של ממש. הצבתי לעצמנו מטרה לעצור את המשך ההתדרדרות של מקצוע עריכת הדין בישראל, כי אין לנו ברירה אחרת".

 

ראש הלשכה הציג בפני הועד המרכזי את עיקרי תכנית צוות רמת המקצוע והצפתו בראשותו:

 

לשכת עורכי הדין תפעל במיידית להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים. תוגש הצעת חוק בנושא.

 

הלשכה תקיים בחינת כניסה להתמחות טרם תחילת ההתמחות, שמי שיעמוד בה יהא מורשה להתחיל בהתמחותו.

 

יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין. הכוונה היא להנהיג למידה מקצועית מעשית שוטפת ומסודרת, שתיעשה במהלך ההתמחות למשך תקופה שתיקבע. הלמידה תתקיים בימי שלישי אחרי הצהריים ובימי שישי.

בין היתר, יעסוק בית הספר בהקניית כלים ראשוניים להופעה בבית משפט, לימוד על בוריו של תחום האתיקה בעבודת עורך הדין, בהתנהלותם של עורכי הדין למול גורמי ממשל ורשות, ניסוח מסמכים, ביצוע עסקאות במקרקעין ונושאים נוספים.

כמתאפיין מכל פעילויות הלשכה בעידן הנוכחי, ישולבו בהכשרה זו גם ידע וערכים של מעורבות חברתית.

 

במסגרת ההתמחות יתאפשר למתמחים להופיע בבתי המשפט בליווי החונכים במהלך מחצית השנה האחרונה של ההתמחות.

 

הלשכה תחתור להעמדת סטנדרט של מאמנים. יישקלו וייושמו רעיונות, שמטרתם לעצב ולשפר את מעמד המאמן. נכון שטובי עורכי הדין יאמנו את הדור הבא. יושב המונח "Mentor" למקצוע, על כל משמעויותיו. יוקם צוות שיצוק תוכן לדרך האימון הטובה והראויה.

 

תיושם תוכנית חדשה שתגביר ותבסס את הפיקוח על ההתמחות ע"י הלשכה. למשל: תנאי עבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, הגבלת עיסוקים מקבילים – עבודה נוספת במהלך ההתמחות, טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמחות. ייתכן שהלשכה תצטרך להעסיק מפקחים נוספים בשכר כדי לממש מטרה זו.

 

הלשכה פנתה כבר לועדת הבחינות של הלשכה כדי שתפעל במסגרת סמכויותיה בעניין בחינות ההסמכה בשני אופנים חדשים:

א. פעילות להבניית הבחינות בעל פה.

 

ב. הוספת דרישה לניסוח מסמך בכתב מאת הנבחנים.

יודגש, שינוי זה אינו מצריך אישור רגולטורי והינו בתהליכי מימוש כבר היום. יישומו של שינוי זה מתוכנן לבחינות סתיו 2009.

 

הלשכה תחתור לשינוי מתכונת בחינת ההסמכה הנוכחית. הכוונה הינה לפצל את בחינת ההסמכה למבחן דו שלבי.

השלב הראשון – ייערך בתום שנת ההתמחות הראשונה, והוא ייעשה בשיטת רב הברירה.

 

השלב השני – ייערך בתום ההתמחות (קרי, אחרי שנתיים של התמחות) ויהיה מבחן מהותי, מבחן הערכת ביצוע. מבחן זה יכלול, כנראה, ניתוח מקרה, פתרון בעיות, ניתוח משפטי, הסקת מסקנות, כושר התבטאות וניסוח, וכו'.

הלשכה תנהל מסע הסברה ציבורי ותפנה למקבלי ההחלטות במערכות   הציבוריות כחלק מיישומה של תכנית זו.

 

לשכת עורכי הדין תחתור להקמת צוות משותף עם המועצה להשכלה גבוהה לבחינת לימודי המשפטים בישראל, מתוך מטרה לפעול לשיפורם. הצוות ילבן רעיונות שונים בתחום לימודי המשפטים, ובכללם הרעיון להנהגת תואר שני ללימודי המשפטים כתנאי סף לרכישת הרישיון לעריכת דין.

 

הלשכה תפעל למינוי נציג מטעמה במועצה להשכלה גבוהה.

 

כחלק מהדיונים עם המועצה להשכלה גבוהה לשכת עורכי הדין תשקול להקים ועדת איכות מקצועית. אם תקום, תהווה ועדה זו ועדת מידרוג של הלשכה למוסדות האקדמאיים, בהם לומדים משפטים. בועדה זו יישבו גם אנשי מקצוע שמומחיותם הינה "בקרת איכות".

 

הועד המרכזי מסמיך את יו"ר צוות רמת המקצוע והצפתו, ראש הלשכה, ואת מנכ"ל הלשכה, לפעול ליישומה המלא של החלטתו, לרבות בדרך של קידום הצעות לתיקון חקיקה והצעות להתקנת כללים במועצה הארצית, לפי העניין ובהתאם לצורך.

 

וידיאו: ראש הלשכה מדבר על המאבק למניעת התדרדרות המקצוע

 

 
 
 
לצפייה בסרטון - לחץ/י כאן
 
 
 

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון