הודעות דוברות הלשכה

הלשכה אישרה תיקון לחוק הלשכה: "מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים – סמכות חובה של הלשכה"

06.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 5.5.09, הצעת חוק לתיקון חוק הלשכה, שיזמו ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, וחה"כ יריב לוין מהקואליציה, להפיכת סמכות הלשכה למתן סעד משפטי למעוטי אמצעים מסמכות רשות לסמכות חובה.

 

על פי ההצעה, יתוקן סעיף 2 לחוק הלשכה, המגדיר את סמכויות החובה של הלשכה, ויוסף לו סעיף 2(4) "תתן סעד משפטי למעוטי אמצעים". ההצעה תונח על ידי חה"כ לוין על שולחן הכנסת. שר המשפטים ויו"ר ועדת החוקה של הכנסת, צפויים לתמוך בהצעה.

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי "זכות הייצוג הינה זכות יסוד העומדת בבסיס מארג זכויות האזרח במדינת ישראל. אדם שאין ביכולתו להביא את עניינו לפתחו של בית המשפט כדי לממש את זכויותיו, כמוהו כמי שזכויות אלה לא נתנו לו מלכתחילה".

 

עוד נאמר בהצעה, כי "הסמכות ליתן סעד משפטי למעוטי אמצעים, מוקנית כיום ללשכה במסגרת החוק, כסמכות שברשות בלבד, ובצדה אף מוקנית ללשכה הסמכות להתקין כללים לצורך מימושה. בשנים האחרונות, ולאחר קשיים לא מעטים, עלה בידי הלשכה לקיים את תכנית "שכר מצווה", המעניקה סיוע משפטי למעוטי אמצעים, וזוכה להצלחה רבה".

 

לאור זאת, כאמור בהצעה, נוכח חשיבותה הראשונה במעלה של זכות הייצוג, ובשים לב למעמדה המיוחד של לשכת עורכי הדין הנתון לה מכוח החוק, מוצע לעגן בחוק את סמכות הלשכה למתן סעד משפטי למעוטי אמצעים, כסמכות שבחובה. זאת, על מנת להבטיח, כי הלשכה תרים תרומה רציפה והולמת להנגשת מערכת המשפט לכל שכבות האוכלוסיה. יהא בכך גם כדי להרים את קרנה הציבורית של הלשכה ואת קרנם של העוסקים במקצוע עריכת הדין.

 

לדברי ראש הלשכה, "עריכת הדין אינה רק מקצוע אלה גם שליחות חברתית, ואחת ממטרותיה היא לאפשר הגברת הנגישות למשפט כזכות יסוד". במסגרת תפיסה זו ולאחר מאבק לא פשוט בלשכה, מפעילה הלשכה במהלך 6 השנים האחרונות את תכנית "שכר מצווה" להענקת סיוע וייצוג משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים ברחבי הארץ על ידי למעלה מ-2,000 עורכי דין ועורכות דין מתנדבים. מדובר בתכנית חיונית וחשובה, המעניקה סיוע וייצוג לאלפי פונים בשנה.

 

ראש הלשכה הוסיף, כי "אחת ממטרות הפיכתה של סמכות הרשות של הלשכה ליתן סיוע משפטי לסמכות חובה הינה להסיר את התלות בנבחרים רנדומאליים בלשכה, שייתכן שלא יתמכו בתפיסה, לפיה הלשכה הינה גם גוף ציבורי בעל מטרות חברתיות, ועליה לפעול להנגשת המשפט, ובמיוחד לאוכלוסיות חלשות".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון