הודעות דוברות הלשכה

היערכות הלשכה בעניין חוק ההסדרים

03.05.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בין השאר תפעל הלשכה כנגד הכללתם של נושאים שאינם מתאימים במהותם לחוק ההסדרים, באמצעות תקיפה מנהלית.
 

מטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2009, שהגיעה לידי לשכת עורכי הדין, עולה כי שורה של נושאים משפטיים נכללים בהצעת החוק וביניהם: פתיחת השוק הישראלי לעורכי דין זרים, קיצוץ בשכר טרחת עורכי הדין העובדים עם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית, הטלת אגרות על בקשות ביניים, תיקון חוק ההתיישנות ועוד.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, פנה בתקופה האחרונה לגורמים שונים בממשלה בעניין זה. נראה, כי בשלב זה התיקון לחוק הלשכה המאפשר פתיחת השוק המקומי לעורכי דין זרים, יוצא מגדרו של חוק ההסדרים וכך גם התיקון בעניין קיצור תקופת ההתיישנות בכללותו.

 

ראש הלשכה ביקש מהצוותים השונים בלשכה, העוסקים בנושאים שהועלו כהצעות להכללתם בחוק ההסדרים, לטפל מיידית למול מקבלי ההחלטות בעניין.

 

לשכת עורכי הדין נערכת למול מהלך חקיקת חוק ההסדרים בשני אופנים: התנגדות להכללתם של נושאים שאינם מתאימים במהותם לחוק ההסדרים, ככל שיכללו בהצעת החוק, באמצעות תקיפה מנהלית ושכנוע האוצר וחברי הכנסת באשר לתיקונים הנוגעים לעניינים כספיים בחוק ההסדרים, אשר הלשכה מתנגדת לעצם מהותם, גם אם הינם בעלי זיקה כלשהי לתקציב.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון