הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת על החלטת בית המשפט העליון: הוצאות טיפול בילדים – הוצאה מוכרת

30.04.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "שוב ניכרת חיוניותו של בית המשפט העליון ותפקידו המשמעותי בחברה הדמוקרטית שבה אנו חיים".

לשכת עורכי הדין מברכת על פסק הדין של בית המשפט העליון, שניתן היום, בע"א 4243/08 על החלטת בית המשפט קמא עמ"ה (מחוזי ת"א) 1213/04 עו"ד ורד פרי' נ' פקיד שומה גוש דן. בית המשפט העליון בהרכב של חמישה שופטים בראשות המשנה לנשיאה א' ריבלין דחה את ערעורו של פקיד השומה גוש דן וקבע, כי על פי דין קמה חובת ניכוי הוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת.

 

לשכת עורכי הדין בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט", ולהביע עמדה עקרונית בשאלת ההכרה בהוצאות השגחה על ילדים לצורכי קביעת ההכנסה החייבת עפ"י פקודת מס הכנסה.

 

בפסק הדין נאמר, כי בית המשפט העליון אמנם לא ראה צורך להיעתר לבקשת הלשכה, אולם "עמדתה הכתובה של לשכת עורכי הדין, ודברים שנאמרו בדיון בעל פה, היו מונחים לפנינו בעת שבאנו לכתוב את פסק הדין".

 

את הלשכה ייצג בהליך פרופ' יצחק הדרי, יו"ר פורום המיסים של הלשכה. הלשכה טענה, כי מדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה בדמוקרטיה ליברלית, וכנובע מחופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו בכלל, לגבי חופש העיסוק של שני בני המשפחה, ובעיקר של נשים, ובפרט נשים עורכות דין, ועל פי נורמות ההכרה בהוצאות ליצירת ההכנסה.

 

עוד טענה הלשכה, כי ההכרה בהוצאות השגחה על ילדים מאפשרת לשני בני הזוג, ובעיקר לנשים עורכות דין ובכלל, לעסוק במקצוען. אי הכרה בהוצאות השגחה פוגעת בצדק החלוקתי, מכיוון שהיא פוגעת במיוחד בקבוצת האוכלוסייה של נשים עובדות, אשר הנן אמהות לילדים, ומפלה קבוצה זו ביחס לשאר הקבוצות העובדות באוכלוסייה. אפליה זו בולטת במיוחד כאשר הנשים העובדות הנן עורכות דין בכלל, ועורכות דין עצמאיות בפרט. על כן המספר היחסי של שותפות במשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל הוא מועט יחסית למספר עורכות הדין החברות בלשכה.

 

לדברי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, מדובר בהחלטה ראויה ואמיצה של בית המשפט העליון ושל בית המשפט המחוזי. ההחלטה מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהכרה בשוויון בין נשים לגברים בחברה בישראל, ותעודד השתלבותן של נשים בשוק העבודה. "שוב ניכרת חיוניותו של בית המשפט ותפקידו המשמעותי בחברה הדמוקרטית שבה אנו חיים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון