הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מקדמת תיקון לחוק עידוד השקעות הון: "ייצוג הולם למגזר הערבי בדירקטוריונים של חברות הנתמכות על ידי המדינה"

26.04.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

חה"כ שלי יחימוביץ’ ואחמד טיבי הניחו בראשית השבוע על שולחן הכנסת הצעת חוק שיזמה לשכת עורכי הדין, על פי החלטת הועד המרכזי, לפעול לייצוג הולם של המגזר הערבי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.

מטרת ההצעה לתקן את האפלייה המתמשכת של האוכלוסייה הערבית, על ידי הבטחת ייצוג הולם לאוכלוסיה זו בדירקטוריונים של מפעלי תעשייה, הנתמכים על ידי המדינה באמצעות מענקי השקעה והקלות במסים.

 

המדובר בהצעה לתיקון לחוק עידוד השקעות הון – הבטחת ייצוג הולם למגזר הלא היהודי (ערבי, בדואי, דרוזי, צרקסי), שעל פיו מסייעת המדינה למשקיעים במפעלי תעשיה באמצעות מענקי השקעה והקלות במיסים על פירות ההשקעה, במטרה לעודד יוזמה כלכלית והשקעות הון חוץ והון מקומי. הצעת החוק מוסיפה לסעיף 19 לחוק (סעיף הקובע קרטיריונים כללים למתן תמיכה ע"י המדינה למפעלי תעשייה) את סעיף קטן א', לפיו שר התעשיה, המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החוקה של הכנסת, יקבע תנאים, אשר יבטיחו ביטוי הולם לייצוגם של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון: "הלשכה רואה חובה ציבורית לפעול למיגור כל ביטויי האפליה בחברה הישראלית. ההצעה הנוכחית, שיזמה הלשכה באה לתקן את האפליה השיטתית וארוכת השנים של המגזר הלא יהודי תוך שימוש בכלי העדפה המתקנת להבטחת ייצוג הולם של אוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, בדירקטוריונים של מפעלי תעשיה, כתנאי למתן מענקים והטבות מס, וזאת בנוסף לתיקון לחוק בעבר בעניין זה לגבי חברות ממשלתיות".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון