הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין שומרת על טוהר המידות של חבריה: אימון מתמחים הינו פריבילגיה ויתכן שיישלל מעורכי דין שסרחו

22.04.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועד מחוז חיפה החליט לשקול ביטול היתר לאמן מתמחים של עורכי דין שהורשעו על ידי בית הדין המשמעתי.

אמון הלקוחות בעורכי הדין כמו גם אמון מערכת המשפט והעמיתים למקצוע זה כלפי זה הינו בעל חשיבות עליונה. עורך הדין, המאמן מתמחים, מהווה דוגמא אישית למתמחיו לא רק מהפן המקצועי-משפטי אלא גם מהפן הקולגיאלי והאתי. זו עמדתו של ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין, אשר החליט על הפעלתו של סעיף 30 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 לגבי עורכי דין בעלי היתר לאמן מתמחים, אשר הורשעו בבית הדין המשמעתי. הוועד סבור, שעורכי דין שהורשעו בעבירה משמעתית אינם יכולים להמשיך ולהחזיק באופן אוטומטי בהיתר בר תוקף לאמן את הדור הבא של עורכי הדין.

 

סעיף 30 קובע כדלקמן:

 

        "הלשכה רשאית, לאחר שנתנה לחבר הלשכה הזדמנות לטעון טענותיו לפניה, לבטל אישור

         שניתן לפי סעיף 29(4), אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)     .....

(2)     החבר הורשע על ידי בית דין משמעתי ולאור הרשעתו סבורה הלשכה שאין הוא ראוי לשמש מאמן."

    

על פי החלטת ועד המחוז, מי שיורשע בפסק דין חלוט החל מ- 1.9.2009 – עניינו יובא לדיון ויישקל ביטול ההיתר שניתן לו כפוף לקיום תנאי השימוע הקבוע בחוק.

 

בהתייחס להרשעות בעבר – קבע ועד המחוז כי מי שהורשע ב- 4 השנים האחרונות (אחרי 1.9.2005) ונגזר עליו עונש של השעיה בפועל לתקופה של שנה ואילך, יוזמן לשימוע לצורך שקילת  ביטול ההיתר שניתן לו לאמן מתמחים.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, הודיע, כי הוא תומך ביוזמה של ועד מחוז חיפה, וכי ההחלטות הנ"ל הינן חלק מפעילותה האינטנסיבית של לשכת עורכי הדין להעלאת איכות השירות הניתן לציבור ולהקפדה על הרמה המקצועית והאתית של חבריה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון