הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תפעל באופן מיידי להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים, ותגיש הצעת חוק בנושא

24.03.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

זוהי אחת מהמלצות צוות רמת המקצוע והצפתו בראשות ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון. המלצות הצוות כוללות גם הקמת בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין והגברת הפיקוח על ההתמחות.

 

מסקנות צוות רמת המקצוע והצפתו

בראשות ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון

24.3.09

 

 • הרקע העגום: רמת המקצוע, עומס בבתי המשפט ומשפטיזציית יתר, ירידה באמון הציבור במערכת המשפט ופגיעה בשלטון החוק.
 • המטרה הינה לעצור את המשך ההידרדרות של מקצוע עריכת הדין בישראל.
 • אנחנו חייבים להשיב את הכבוד והאיכות למקצוע.
 • אנחנו חייבים להבטיח לציבור בכללו שירות משפטי טוב יותר.
 • ועדת גרסטל.

התוכנית:

אני עומד להניח בפני הועד המרכזי את מסקנות הצוות המיוחד בראשותי בלשכה. הצוות עסק בהרחבה בנושא בחודשים האחרונים, ואלה עיקרי התוכנית שתוצג:

 1. לשכת עורכי הדין תפעל במיידית להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים. תוגש הצעת חוק בנושא.
 2. יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין. הכוונה היא להנהיג למידה מקצועית מעשית שוטפת ומסודרת, שתיעשה במהלך ההתמחות למשך תקופה שתיקבע. הלמידה תתקיים בימי שלישי אחרי הצהריים ובימי שישי. בין היתר, יעסוק בית הספר בהקניית כלים ראשוניים להופעה בבית משפט, לימוד על בוריו של תחום האתיקה בעבודת עורך הדין, בהתנהלותם של עורכי הדין למול גורמי ממשל ורשות, ניסוח מסמכים, ביצוע עסקאות במקרקעין ונושאים נוספים. כמתאפיין מכל פעילויות הלשכה בעידן הנוכחי, אני אציע לועד המרכזי, לשלב בהכשרה זו גם ידע וערכים של מעורבות חברתית.
 3. במסגרת ההתמחות נציע לאפשר למתמחים להופיע בבתי המשפט בליווי החונכים במהלך מחצית השנה האחרונה של ההתמחות.
 4. יש לנו כוונה להעמיד סטנדרט של מאמנים. נשקול וניישם רעיונות, שמטרתם לעצב ולשפר את מעמד המאמן. נחתור לכך שהטובים ביותר במקצוע יאמנו. אני מבקש להשיב את המונח "Mentor" למקצוע, על כל משמעויותיו. יוקם צוות שיצוק תוכן לדרך האימון הטובה והראויה.
 5. נעמיד תוכנית חדשה שתגביר ותבסס את הפיקוח על ההתמחות ע"י הלשכה. למשל: תנאי עבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, הגבלת עיסוקים מקבילים – עבודה נוספת במהלך ההתמחות, טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמחות. ייתכן שהלשכה תצטרך להעסיק מפקחים בשכר כדי לממש מטרה זו.
 6. פניתי כבר לועדת הבחינות של הלשכה וביקשתיה לפעול במסגרת סמכויותיה בעניין בחינות ההסמכה בשני אופנים חדשים: א. פעילות להבניית הבחינות בעל פה. ב. הוספת דרישה לניסוח מסמך בכתב מאת הנבחנים. יודגש, שינוי זה אינו מצריך אישור רגולטורי והינו בתהליכי מימוש כבר היום.
 7. הלשכה תחתור לשינוי מתכונת בחינת ההסמכה הנוכחית. הכוונה הינה לפצל את בחינת ההסמכה למבחן דו שלבי. השלב הראשון – ייערך בתום שנת ההתמחות הראשונה, והוא ייעשה בשיטת רב הברירה. השלב השני – ייערך בתום ההתמחות (קרי, אחרי שנתיים של התמחות) ויהיה מבחן מהותי, מבחן הערכת ביצוע. מבחן זה יכלול, כנראה, ניתוח מקרה, פתרון בעיות, ניתוח משפטי, הסקת מסקנות, כושר התבטאות וניסוח, וכו'.
 8. לשכת עורכי הדין תחתור להקמת צוות משותף עם המועצה להשכלה גבוהה לבחינת לימודי המשפטים בישראל, מתוך מטרה לפעול לשיפורם. הצוות ילבן רעיונות שונים בתחום לימודי המשפטים, ובכללם הרעיון להנהגת תואר שני ללימודי המשפטים כתנאי סף לרכישת הרישיון לעריכת דין.
 9. כחלק מהדיונים עם המועצה להשכלה גבוהה לשכת עורכי הדין תשקול להקים ועדת איכות מקצועית. אם תקום, תהווה ועדה זו ועדת מידרוג של הלשכה למוסדות האקדמאיים, בהם לומדים משפטים. בועדה זו יישבו גם אנשי מקצוע שמומחיותם הינה "בקרת איכות".
 10. הלשכה תנהל מסע הסברה ציבורי ותפנה למקבלי ההחלטות במערכות הציבוריות כחלק מיישומה של תכנית זו.

*רשימת חברי/ות הצוות 

**ממצאי מחקר בנושא: הגבלת מספר עורכי הדין החדשים 

 

קובץ להורדה
limitation_of_number_of_lawyers_team_members_march_2009.pdf limitation_of_number_of_lawyers_research_march_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון