הודעות דוברות הלשכה

דברי ראש לשכת עורכי הדין בהשתלמות בנושא אכיפה בשוק ההון

17.03.2009

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "אין ספק, שהמשימה העיקרית שעל סדר היום הכלכלי הישראלי הינה התמודדות עם ההשלכות של המשבר העצום בכלכלה העולמית והשפעותיו הקשות על הכלכלה הישראלית. אני מקווה שהגורמים הכלכליים בישראל יאמצו מה שיותר מהר את תוכניותיו של יו"ר הרשות לנירות ערך, פרופ’ גושן, בין לפי רשת בטחון של 80% ובין לפי רשת של 85%, ויניעו את גלגלי העשייה קדימה".

מכובדיי,

 

כבשנה שעברה, חסר שבוע, אני שמח להיות כאן שוב ומקווה שתהנו מההשתלמות השנתית שלנו בנושא אכיפה בשוק ההון. אם בשנה שעברה לחצתי את ידו של יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' זהר גושן, הרי משנפגשנו עתה, זוהר ואני, התחבקנו, ולא חיבוק דב. זה בתמצית סיפור התפתחות הקשר בין לשכת עורכי הדין והרשות לניירות ערך במהלך השנה האחרונה.

 

אני מבקש לברך את מארגני ההשתלמות, ובמיוחד את הרכזת האקדמית שלנו, עו"ד יעל גרוסמן, את מנכ"ל המכון, עו"ד מירי חדד-ספיר, ואת כל מי שתרם להצלחה של ההשתלמות מטעמה של הרשות להלבנת הון.

 

אני מזכיר לכולכם ומזמין אתכם לכנס השנתי של לשכת עורכי הדין, שייערך השנה, כמובן באילת, בין המועדים 31 במאי – 4 ביוני. השנה, לראשונה בישראל , ייערך הכנס בצוותא עם כנס משותף שתערוך הלשכה עם ה- IBA ושיעסוק כולו בנושאים כלכליים. זו הפעם הראשונה, שכנס כזה נערך בישראל, ואנחנו גאים על כך מאוד ומקווים שזה סימן לבאות, בתקופה בה הלשכה בישראל נוטלת יותר ויותר חלק בפעילות הבינלאומית כחלק מההשתלבות בעידן הגלובליזציה של המקצוע.

 

כפי שאני מניח שרובכם יודעים, הרשות לניירות ערך גיבשה במהלך השנה האחרונה שתי הצעות חוק חשובות:

 

ההצעה הראשונה, עוסקת באכיפה משלימה (אושרה ע"י מליאת הרשות ביום 16.11.08 ומצויה בדיונים במשרד המשפטים). בעיניי, הרעיון לגבש מנגנון אכיפה אלטרנטיבי להליך הפלילי בנוגע להפרות מסוימות של חוק ניירות ערך הוא רעיון יפה ונכון, שיש לו גם היבטים של התייעלות. התאמת רמת הענישה למידת ההפרה של החוק, וקביעת רובדי ענישה שונים, לרבות טיפול מינהלי במקרים מסוימים כאלטרנטיבה לטיפול הפלילי, הינן רעיונות שאנו עוסקים בהם כבר שנים ושאני שמח שרוקמים עתה עור וגידים.

 

אגב, מן הראוי לממש ולהרחיב מגמה זו גם במסגרת פעולתם של רשויות אחרות, למשל ברשות המיסים. תשלום קנס לאוצר בתוספת התחייבות לעשות מעשה או להימנע מלעשותו הינם שיטה יעילה וצודקת במקרים רבים, ולהערכתי יהא בה כדי לשפר גבייה ולסיים ביתר יעילות הליכים שונים, המתנהלים בין המדינה לאזרחים, ואגב כך לשפר את הקשר בין המדינה לאזרחיה. בוודאי שיהא בשיטה זו כדי לייעל את ההליך הפלילי העמוס בישראל.

 

ההצעה השנייה, אשר עוסקת בסמכויות הרשות לניירות ערך (ואשר אושרה ע"י מליאתה ביום 16.11.09 – בדיוק שנה לאחר ההצעה הראשונה), מצויה גם היא בהתדיינות במשרד המשפטים. אני מניח שכולכם מכירים אותה טוב ממני ואני מבין שיש בה כדי ליצור בהירות רבה יותר ביחס לתפקיד האורגנים השונים ברשות, כולל סמכויות המליאה ויו"ר הרשות. אני מבקש להטיל זרקור במסגרת הצעה זו על הסדרת הפרה-רולינג ברשות לניירות ערך. גם בהקשר הזה הייתי שמח אם מגמה מסוג זה תאומץ ע"י רשויות נוספות.

 

אני שמח לציין, שנדמה לי שגם הרשות לניירות ערך התרגלה לכך, שלשכת עורכי הדין איננה עוד גוף המגיב על רעיונות מגובשים של רשויות השלטון, אלא גוף ציבורי שנכון וראוי לשלבו בשלב תהליך קבלת ההחלטות, לפי הצורך ולפי העניין. אני שמח לציין שהגורמים המקצועיים בלשכה מציינים בפניי, כי עמדותיה של הלשכה מתקבלות ברשות לאחרונה בשלב גיבוש הרעיונות והחשיבה ולא בשלב מאוחר יותר, כפי שהיה נהוג בעבר.

 

כבר אמרתי בכמה הזדמנויות בעבר, כי בלשכת עורכי הדין פועלים בעידן הנוכחי טובי עורכי הדין המקצועיים בכל תחום, וכשיש צורך בכך (כמו במקרה של השתלמות זו) אף חוברים גופים מקצועיים שונים לעבודה משותפת. גם כאן, למול הרשות, חברה ועדת שוק ההון במסגרת הפורום הפלילי, בראשותה של עו"ד יעל גרוסמן, לועדת ניירות ערך בפורום כלכלה, בראשותו של עו"ד ישראל שמעונוב. נייר העמדה הראשוני שמקבלת הרשות בהקשרים אלה מגובש בצוותא בין שני הגופים החשובים והאיכותיים האלה בלשכה. אני מבקש לברך את יו"ר הרשות ובמיוחד גם את היועץ המשפטי של הרשות, עו"ד שוני אלבק, ואת עו"ד יעל אלמוג, על שיתוף הפעולה המובנה בפעולתם עם לשכת עורכי הדין. אני משוכנע שיישום מטרותיה של הרשות ייצא נשכר משיתוף פעולה זה.

 

בפני שר המשפטים הבא, נאמן ככל שיהיה, מונחות לפחות שלוש סוגיות כבדות שעל סדר היום המשפטי בישראל :

 

  • שיפור מיידי של אמון הציבור במערכת המשפט
  • טיפול מהיר בעומס בבתי המשפט ועיוות הדין הנובע ממנו.
  • ומניעת המשך ההידרדרות של מקצוע עריכת הדין בישראל, על כל נגזרותיו.

 

בבוקרו של יום שלישי בפריסתה של השתלמות העוסקת באכיפה בשוק ההון, לא אלאה אתכם בנושאים כבדים אלה. אולם, אציין רק שמנוי וגמור עם לשכת עורכי הדין לנהל מאבק לשיפור הרמה המקצועית ולמצוינות במקצוע שלנו. אני רק מקווה, ששר המשפטים המיועד, כאמור יהיה מי שיהיה, ישתף איתנו פעולה בנושא קריטי זה.

 

אין ספק, שהמשימה העיקרית שעל סדר היום הכלכלי הישראלי הינה התמודדות עם ההשלכות של המשבר העצום בכלכלה העולמית והשפעותיו הקשות על הכלכלה הישראלית.

 

דומני, שלאחר כל המלל הרב שנשפך בהקשר זה, מן הראוי לעבור סוף סוף לשלב המעשים, ואני מקווה שהגורמים הכלכליים בישראל יאמצו מה שיותר מהר את תוכניותיו של פרופ' גושן, בין לפי רשת של 80% ובין לפי רשת של 85%, ויניעו את גלגלי העשייה קדימה. כולי תקווה שכאשר ניפגש כאן בהשתלמות הבאה, נהיה לאחר המשבר.

 

תודה רבה לכם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון