הודעות דוברות הלשכה

טקס הנחת אבן פינה לבית הפרקליט – מחוז צפון – ברכת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון

11.03.2009

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

"במחוז הצפון פועלים עמיתנו, היהודים והערבים, בהרמוניה ייחודית וראויה לציון. דו-הקיום בין העמים מוצא ביטויו המפורש, המעשי, היומיומי, החברי והיעיל, במחוז הצפון."

מכובדיי,

 

קשה לי לתאר כמה יום חג הוא לנו היום. אולי, כאשר "אבן הפינה" תהא לה לבית פרקליט נאה אתרגש יותר, אולם במובן מסוים, די לי גם באבן האחת הזו. לא קל היה לממש את הרעיון להקים מחוז, לא כל שכן בית פרקליט. הקמת מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין תיקנה בעיניי עוול של שנים, כאשר משך זמן רב התנהל לו בית משפט מחוזי במחוז הצפון ללא מחוז של לשכת עורכי הדין לצידו, כמתחייב לדעתי מהחוק. לא הואילו החששות, הרינונים, התהיות, הדעות הקדומות, הפחדים והטענות הרציונליות והלא רציונאליות - התעקשנו בלשכת עורכי הדין והחזון קרם עור וגידים. במיוחד מחמאות לעוה"ד יוסי אפק וחלי בן ארי, יושבי ראש מחוז חיפה שבצדק רב ותוך ראייה ממלכתית וציבורית ליוו בתמיכה ובאהבה רבה את הקמת המחוז, למרות שהיה בעבר חלק ממחוזם.

 

אנחנו חיים במדינה מיוחדת במינה, מורכבת מאוד ולא פשוטה בלשון המעטה. מחד, לא משעמם כאן. מעניינים, מאתגרים, מרגשים, משמחים ומעציבים, ימינו השוטפים כבני אדם וכאזרחים בישראל. מאידך, אני מודה שיש רגעים רבים, בהם אפשר להתקנא עד מאוד באוויר השקט, הצלול והרגוע שבהרי שוויץ או במישורי לוקסמבורג או ליכטנשטיין. דווקא על רקע מציאותנו המורכבת, אי אפשר שלא להעלות על הנס את החיים המקצועיים והחבריים שבמחוז הצפון. כל מי שנרתע בעבר מיצירתו של המחוז, נוגס כבר מזמן בכובעו. במחוז הצפון פועלים עמיתנו, היהודים והערבים, בהרמוניה ייחודית וראויה לציון. דו-הקיום בין העמים מוצא ביטויו המפורש, המעשי, היומיומי, החברי והיעיל, במחוז הצפון. החברים והחברות במחוז מוכיחים שהדבר אפשרי, ואני מזמין כל מי המעוניין בכך לבוא, להתרשם, להיווכח ולהעתיק את דו-הקיום בלשכת עורכי הדין לכל פורום או גוף אחר בישראל. למרות כל הספקות ועל אף כל המבקרים בעבר ובהווה, הוכחתם ואתם ממשיכים להוכיח כאן במחוז הצפון של לשכת עורכי הדין, אגב מה שנכון גם ללשכת עורכי הדין כולה, שיהודים וערבים צריכים ויכולים לפעול יחדיו בדו-קיום חברתי ומקצועי. הרשימות, שהתמודדו בבחירות למחוז, כללו כולן או כמעט כולן מועמדים ערבים ויהודים כאחד, ואני גאה על כך מאוד.

 

אני משוכנע שהקמת הבית לחברי הלשכה ולחברותיה במחוז הצפון רק תעמיק ותרחיב עוד יותר את שיתוף הפעולה בין החברים, את מעורבותם בחיי הלשכה ואת העשייה הציבורית והחברתית הכוללת והחשובה, שנעשית כבר היום במחוז הצפון של הלשכה.

 

אני מבקש מחברי המחוז ומחברותיו להמשיך בעתיד ולפעול במחוז, תוך יישומם של שני עקרונות משמעותיים בחיי לשכת עורכי הדין. האחד - שילוב פעיל חברי ותמידי, בין עורכי דין ערבים ויהודים, והשני - לא לאפשר למעורבות פוליטית, שמקורה בפעילות מחוץ ללשכה, להוות גורם מרכזי ומשפיע בגיבוש העקרונות והעבודה בתוך הלשכה פנימה. הגנה על זכויות יסוד, על זכויות אדם – כן, שמירה על טוהר המידות ועל שלטון החוק – כן, פוליטיזציה מפלגתית בתוך הלשכה – לא ולא.

 

אי אפשר להתעלם גם בטקס כמו זה הנוכחי מהמבט המודאג של כולנו, כל אחד על פי השקפתו, מן המציאות הפוליטית הלא פשוטה בישראל. אסתפק בלומר אך זאת - לשכת עורכי הדין מחוייבת ותישאר מחוייבת לשמירה על מערכת המשפט בישראל ובראש ובראשונה על הרשות השופטת – עצמאותה, אי-תלותה, סמכויותיה ומעמדה. בית המשפט העליון כמגן זכויות הפרט, זכויות החלשים והמיעוטים, עמד, ולצערי כנראה ימשיך לעמוד, תחת מתקפות בלתי פוסקות, פוליטיות ואחרות. אנחנו, אנשי המקצוע המשפטי, על כל מגוון דעותינו המקצועיות והחוץ-מקצועיות, חייבים להיות שם, ונהיה שם, כדי להגן על מעוז חשוב זה של הדמוקרטיה הישראלית.

 

אני מבקש להודות לכבוד הנשיאה דורית בייניש על שהיא מכבדת אותנו בנוכחותה בטקס זה, לראשי הערים, ה"ה רמאז ג'ראייסי, ראש עיריית נצרת, ושמעון גבסו, ראש עיריית נצרת עילית, על סיועם החשוב וההכרחי בפרויקט בית הפרקליט (ועוד נזדקק להם רבות עד שיעמוד כאן הבית עצמו), לראש לשכת עורכי הדין לשעבר, ד"ר שלמה כהן, שיש לו מניות רבות בהקמת המחוז ושספק אם בלעדיו היה הרעיון להקים את בית הפרקליט מתממש, לעובדי הלשכה ולמנכ"ל לשכת עורכי הדין, עו"ד לינדה שפיר, שהפרויקט הזה מדיר שינה מעיניה חודשים רבים, לחברי מחוז הצפון בלשכת עורכי הדין ולחברותיו, ובמיוחד לחברי ועד המחוז (עורכי הדין: עדנאן חליחל, עיסאם אבו נאסר, אבנר צור, וליד חליליה, נידאל עואדה, חוסאם חורי), למנכ"ל המחוז, עו"ד עומרי פארוק, ולעומד בראשו, חברי הטוב, עו"ד חאלד חוסני זועבי, המנצח על כל העושים במלאכה למען הקמתו של הבית וראוי לכל המחמאות עד כה ולתמיכה מפה ועד לסיום המלאכה.

 

אני מקווה, שתוך זמן קצר יחסית יעמוד כאן בית הפרקליט לתפארת. ההקצבה הכספית לכך בתוך תקציב הלשכה משוריינת זה מכבר.

 

יישר כוח וכה לחיי לכולכם!

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון