הודעות דוברות הלשכה

טקס קבלת פנים לרגל צאת ספרו של פרופ’ יוסף מ’ אדרעי: "מבוא לתורת המסים - על מקורותיה, עקרונותיה, תכליתה והגיונה"

04.03.2009

עו"ד גלית ענתר-לרון, ההוצאה לאור של הלשכה

לפני ימים אחדים ראה אור ספר נוסף מבית ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין: "מבוא לתורת המסים: על מקורותיה, עקרונותיה, תכליתה והגיונה", פרי עטו של פרופ’ יוסף מ’ אדרעי.

 

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין תקיים אירוע במעמד נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק ושר האוצר לשעבר, יעקב נאמן לרגל צאתו לאור של הספר.

 

האירוע יתקיים ביום ראשון הקרוב, 8.3.09, בשעה 18:30 באולם הגדול במשרדי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, בית אופקים, דרך מנחם בגין 82, תל אביב.

 

פרופ' יוסף גרוס ישא דברי ברכה ופתיחה, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרון ברק, ירצה על "החוקה הכלכלית", פרופ' יעקב נאמן ירצה על "מה נשתנה 'תורת המסים' מכל הספרים" ופרופ' שלמה יצחקי ירצה על "אי שוויון אנכי ואי שוויון אופקי בפני החוק".  לאחר מכן, פרופ' יוסף מ' אדרעי ישיב למרצים.

 

על הספר:

תורת המסים היא נקודת מפגש מרתקת של דיסיפלינות מגוונות: כלכלה ציבורית, מימון ציבורי, כלכלת עבודה ורווחה, תורת המימון וחשבונאות; פילוסופיה חברתית ומדינית; וענפי משפט רבים (משפט חוקתי, מינהלי, אזרחי, עסקי-מסחרי, דיני עונשין ודיני מסים). בכל אלה עוסק המחבר, שהוא משפטן המלמד נושאים אלה בישראל, באירופה ובארה"ב, בצורה יסודית, מדויקת, ידידותית, מובנת, מקיפה וכוללת.

 

נקודת-המוצא של המחבר היא פשוטה: בחברה דמוקרטית המס המודרני הוא הביטוי הכלכלי של האמנה החברתית. הוא המחיר שאנו מוכנים לשלם לממשלה אותה אנו בוחרים, כדי שתספק לנו את הסחורות והשירותים הציבוריים שאנו מעוניינים בהם. על כן מס חייב להלום דרישות מסוימות שבהתקיימן ניתן להניח שהמס מוטל מתוך הסכמה ולא כמצעי כפיה; בהעדרן ייחשב המס כבלתי חוקתי.

 

לאור נקודת המוצא האמורה עולות כמה מטרות לספר:

 

·         לשפר את תהליך קבלת החלטות ברמה הלאומית, ברמת הפירמות וברמת משקי-הבית.

·         להציע דרכים לאיזון בין יעילות כלכלית וצדק חברתי.

·         לבחון את השפעת העידן החוקתי על חקיקת המס.

 

הספר בוחן בצורה מדויקת ונעדרת דעות קדומות את השפעות המס הידועות והבלתי ידועות על התנהגותנו, כגון: הקשר שבין תחרות המסים הבינלאומית בכפר הגלובלי לבין החשש להיעלמותה של מדינת הרווחה; השפעת המס על הרצון לעבוד בכלל ועל שכר לא שווה לנשים בפרט; הקשר (המדומה) בין הקיצוץ במסים לצמיחה כלכלית; השפעתם של תמריצי-מס על השגת יעדים לאומיים חברתיים וכלכליים בישראל; על השינוי שעברה שיטת מס ההכנסה בישראל ממס פרוגרסיבי להלכה, לשיטת מס רגרסיבית למעשה שבסיסה העיקרי הוא צריכה, ועוד.

 

הספר פונה גם לקהל היעד המקצועי העוסק בדיני מסים: שופטים ושופטות, משפטנים ומשפטניות, אנשי כספים, רואי חשבון, חשבים, ומנהלי עסקים. הוא בא להקנות להם כלי חשיבה מקצועיים ("Tax Mind"), ולציידם בידע ובהבנה מעמיקים בדיני מסים, שיאפשרו להם להציע פירוש נכון וראוי לשאלות מס מורכבות ולצפות כיווני-התפתחות בעתיד, כמו גם לעורר את היצירתיות של מתכנני המס ולפרוס בפניהם את האפשרויות השונות העומדות בפני הנישומים ונציגיהם לתכנון מס לגיטימי ואת גבולות המותר והאסור, וכך, להכין ולהכשיר את המומחים הטובים ביותר בתחום דיני מסים.

 

קהל יעד נוסף הוא אנשי מדע המדינה, הכלכלה והפילוסופיה המדינית והחברתית, סטודנטים, ולמעשה כל אדם חושב המעורה בחי החברה בישראל.

 

כל הנושאים הנוגעים לתחום המסקרן הזה מוצגים בבהירות, בדרך ידידותית תוך שימוש בדוגמאות ובאיורים מאירי עיניים והפנייה ללקסיקון מפורט הכולל מונחים רבים מתחומי הכלכלה והמשפט.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון