הודעות דוברות הלשכה

אזהרה בלשכה: הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבניה - פגיעה גדולה מאוד בזכויות הקניין של הפרט

01.03.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

יו"ר פורום תכנון ובניה של לשכת עורכי הדין ביום עיון בנושא "תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 90)": "הרפורמה בחוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 90) מהווה פגיעה גדולה מאוד בזכויות הקניין של הפרט".

 

הדברים נאמרו ביום עיון שערך פורום תכנון ובניה של לשכת עורכי הדין בראשות ענת בירן (רקם), (29.1.09), בנושא "תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 90)".

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, התייחס לסמכויות שלטון מרכזי מול סמכויות של רשויות מקומיות, וציין, כי "ההנחה בארץ היא, שהטוהר השלטוני הפחות איכותי מצוי ברשויות המקומיות, ולכן נוטלת הרשות המרכזית מסמכויות הרשות המקומית. התהליך הנכון הוא, לפתור את הבעיה ברשות המקומית ולא ליטול את הסמכות לרשות המרכזית".

 

יו"ר פורום תכנון ובניה, עו"ד ענת בירן (רקם), התייחסה לכמות התיקונים שנעשו בחוק התכנון והבניה וציינה, כי בשנתיים האחרונות נעשו תיקונים מינוריים רבים בחוק, "אולי צריך לעזוב את התיקונים הרבים הללו, עד שנוצרות נורמות, שוב יוצרים תיקון. יש חשיבות ליציבות משפטית ולאחידות. התיקונים הרבים לא תורמים לפרקטיקה בתחום התכנון והבניה. היה אולי נכון לעזוב את חוק התכנון ואולי אחרי כמה שנים לעשות תיקון אחד גדול וגורף". לגבי תיקון מס' 90, אשר מהווה רפורמה מקיפה בחוק התכנון והבניה, ציינה עו"ד בירן, כי היא אינה רואה שהוא משיג את המטרות אלא מסרבל, "יש בו פגיעה גדולה מאוד בזכויות הקניין של הפרט".

 

יועץ משפטי במשרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, הציג את תזכיר החוק ושיקוליו של משרד הפנים, וציין לגבי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה (אשר מקנה לבעלי מקרקעין שנפגעו על ידי תכנית מתאר את הזכות לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך שחלה בשווים של המקרקעין כתוצאה מאישור תכנית המתאר), כי "פגיעה בהתאם לסעיף 197 וקבלת פיצוי בגין כך, אינה זכות קניין מובהקת. בזכות הקניין של היחיד קיימת גם זכות הקניין של החברה". לגבי הרפורמה בחוק התכנון והבניה ציין עו"ד זמרת, כי הרפורמה מאפשרת למערך התכנון בישראל יותר יכולת התאמה, והיא מאפשרת לגופי התכנון להתעסק יותר במערך המאקרו.

 

יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, ארז כהן, אשר הציג את עמדת לשכת שמאי המקרקעין, ביקש להתייחס בראשית דבריו לתיקון מס' 84 לחוק התכנון והבנייה, אשר הסדיר את אופן מינויו של שמאי מכריע בהליכי בירור של שומות היטל השבחה ותביעות פיצויים בשל פגיעה תכנונית. לפני התיקון, הנישום יכול היה להגיש "שומה אחרת" מטעמו ובכך לנסות להגיע להסכמה על גובה ההיטל עם הרשות המקומית. התיקון מבטל את הליך "השומה המוסכמת" ומחייב את הצדדים לפנות ישירות למינוי שמאי מכריע. לדבריו של כהן, "גם בתיקון 84 ישנה פגיעה בזכות הקניין, בחופש העיסוק וכדומה. לא ברור איך זה ייושם בפועל, לדעתי, זה עשוי לגרום נזק כבד במצב הכלכלי הקשה שאנו נמצאים בו כיום". בעניין תיקון מס' 90, ציין מר כהן, כי הוא רואה בתיקון זה המשך לתיקון מס' 84. לדבריו, כיוון שיש בו פגיעה משמעותית מאוד בסמכויות הוועדות המקומיות, "יוצרים פגיעה בזכות הקניין ולו מן הסיבה שבמרבית פיצויי ההפקעה במדינת ישראל, סעיף מס' 197 הוא גורם משמעותי בהם".

 

עו"ד אלי וילצ'יק הרצה על 'תיקון לאחד הוא קלקול לשני – על הטוב והרע בתיקון מס' 90', לדבריו, "הגיע הזמן להפסיק עם הטלאי על טלאי, אנו מדינה בת 60 והרבה בה בנוי, לא ניתן להתחיל הכל מחדש". יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז תל אביב, עו"ד מיכה גדרון, הרצה על 'תיקון 90 מנקודת המבט של ועדות הערר' וציין לגבי סעיף 197, כי "החלוקה בניסוח של הגדרת "מקרקעין גובלים" הקובע שרק חלק מן המבנה יכול לתבוע, הוא בעייתי ביותר. זהו נושא שמאי וצריך להשאיר זאת לשמאות".

 

קובץ להורדה
planning_and_construction_law_memorandum_amendment_90_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון