הודעות דוברות הלשכה

נשיאת בית המשפט מחוזי מרכז: "במקרים רבים אנשים החותמים על זיכרון דברים אינם מעלים על דעתם שמדובר בחוזה מחייב, ומוצאים עצמם בפני שוקת שבורה"

25.02.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז, השופטת הילה גרסטל, אמרה את הדברים בישיבת פורום קניין ומקרקעין של הלשכה.

יו"ר פורום, עו"ד אילן שרקון, התייחס להצעות חוק, שהונחו בפני הפורום בעניין זיכרון דברים, וציין, כי הצעות אלו נולדו בעקבות מצב שבו מדי יום ביומו נחתמים מסמכים הנושאים את הכותרת "זיכרון דברים"  מבלי שהחותמים, שאינם מיוצגים על ידי עורכי דין באותו שלב, יבינו את המשמעות המשפטית של החתימה.

 

פרופ' מיגל דויטש, שניסח הצעת חוק בעניין, ציין, כי הקונה יכול לרשום הערת אזהרה על יסוד זיכרון דברים למרות שזיכרון הדברים אינו משקף עד תום את מה שרצו הצדדים. "פתרון אפשרי למצב זה הוא חינוך הציבור בפרסום מתאים או לחילופין לקבוע שהערת האזהרה תצטרך להיות מגובה בבקשה חתומה על ידי שני הצדדים מאומתת על ידי עורך דין כך שלא ייווצר שיעבוד מיידי". בנוסף, הדגיש, כי ניתן לקבוע אפשרות להשתחרר מזיכרון הדברים כנגד תשלום פיצוי. מי ש"יבטל" את החוזה ישלם פיצוי. זה לא יהיה פיצוי מוסכם אלא זכות פדיון. פרופ' דויטש מציע שההתערבות החקיקתית, בהקשר זה, תתייחס רק לעסקאות כבדות.

 

הנשיאה הילה גרסטל ציינה, כי במקרים רבים, המגיעים לבתי המשפט, מדובר באנשים, שסברו שזיכרון הדברים אינו חוזה מחייב, והם מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה. לדעתה, יש ליצור פתרון שיגן על האנשים, בין אם הם המוכרים ובין אם הקונים, מפני ניצול לרעה של חתימה על זיכרון דברים, ללא הבנת המשמעות האמיתית של החתימה.

 

הנשיאה גרסטל פרסה בפני חברי הועדה את הקשיים, שבהם היא נתקלת כשופטת, הדנה בענייני מקרקעין, והתייחסה, בין היתר, לכך שפעמים רבות , בהמרצות פתיחה  להצהרה על זכויות נוהגים עורכי דין כדבר שבשגרה לצרף את רשם המקרקעין. "ברוב המקרים אין שום הצדקה לצרף את הרשם, כי אין לו אינטרס, והדבר אינו נכון ומכביד מאוד". ממילא רשם המקרקעין יכבד כל החלטה של בית המשפט. יש לצרף את הרשם רק כאשר הוא אכן צד ישיר לסכסוך, ולא כאשר מדובר בסכסוך בין טוענים לזכויות.

 

בנוסף, ציינה, כי יש לשים לב שאין אפשרות לתבוע חברה מחוקה כפי שאין אפשרות לתבוע אדם שנפטר. יש להחיות החברה קודם להגשת התובענה נגדה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון