הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין בדיון בבג"צ בענין חוק נתוני תקשורת

22.02.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין בדיון בבג"צ בענין חוק נתוני תקשורת: "חלק מהוראות החוק מפרות את האיזון הראוי בין הצורך לאפשר לרשויות האכיפה למלא את תפקידן לבין הפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות".

הדיון שנערך היום, 22.2.09, בבג"צ בהרכב מורחב בעתירות, שהוגשו נגד חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח – 2007, התקיים באופן שלכאורה ניתן צו על תנאי, בהסכמת המדינה.

 

לשכת עורכי הדין טענה באמצעות עו"ד דן חי, כי בדרכו להשיג את המטרה הנעלה של סיכול עבירות ושמירה על שלום הציבור, חוקק המחוקק חוק שחלק מהוראותיו פוגעות בזכות החוקתית לפרטיות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תוך שהן מפרות את האיזון הראוי, בין רצון רשויות האכיפה לקבל לידיהן את מירב המידע המצוי בידי גופי התקשורת לצורך מילוי תפקידיהן, לבין הצורך להגן על זכויות היסוד של האזרח בכלל והזכות החוקתית לפרטיות, בפרט.

 

עוד טענה הלשכה, כי אין חולק שקבלת נתוני תקשורת אודות אדם ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, היא מעשה אשר עלול להדיר אדם משלוותו, מהרגשת הביטחון האישי שלו ומתחושתו, כי הוא יכול לנהל את חייו לעצמו, בלי שענייניו הכמוסים הופכים לתצוגה לאחרים. כאשר מדובר בפירוט נתוני תקשורת של אדם, יש בכך כדי להצביע על אנשים איתם הוא נמצא בקשר, תכיפות הקשר, סוגי השירותים שהוא צורך ופרטים רבים נוספים שניתן לגזור מהנתונים לאורך זמן. לפי-כך, נתוני התקשורת בהם עוסק החוק מספקים מידע "תוכני" ואין מקום לטענת הסרק שעשויה להישמע, לפיה נתוני התקשורת אשר נדלים על-ידי רשויות האכיפה מכוח חוק זה הינם נתונים "טכניים" בלבד.

 

הלשכה בקשה במסגרת העתירה לבטל את תחולת סעיף 4 לחוק נתוני תקשורת, המאפשר קבלת נתוני תקשורת בהיתר מנהלי ללא פניה מוקדמת לקבלת אישור שיפוטי, לגבי מקרים בהם ידוע לרשות החוקרת שהמנוי הינו עורך דין, אשר לגבי קשריו עם לקוחותיו, חל חיסיון מקצועי לפי כל דין באותו אופן, ולפעול כך ביחס לכל "בעלי מקצוע" המוגדרים בחוק. לדברי עו"ד חי, "אין לקבל את עמדת המדינה, לפיה שימוש בנתוני תקשורת אינו פוגע בחיסיון עורך דין - לקוח. מדובר בפגיעה חריפה וחמורה, שעלולה לגרום ללקוח שלא להיעזר בשירותים משפטיים במקרים מסוימים".

 

עוד בקשה הלשכה בעתירתה לבטל את תחולתו הגורפת של חוק נתוני תקשורת על עבירות מסוג עוון, ולהגביל הפעלת הסמכויות השונות לעבירות מסוג פשע בלבד או גם לעבירות מסוג עוון, אשר למרות סיווגן כ"עוון" יש הצדקה מיוחדת להתיר את השימוש בנתוני תקשורת היחס אליהן.

 

הלשכה בקשה אף לקרוא לתוך חוק נתוני תקשורת תנאי, לפיו נתוני תקשורת אשר הושגו שלא על-פי הוראות החוק או נתוני זיהוי שהוצאו ממאגר נתוני זיהוי שלא על-פי הוראות החוק, יהיו פסולים לשמש כראיה בבית משפט, וכן שיש לקבל אישור בדיעבד מבית המשפט המוסמך על-פי החוק, להצגה כראיה של נתוני תקשורת שהושגו ללא פנייה לבית המשפט על-פי סעיף 4 לחוק.

 

בג"צ הורה למדינה תוך 30 יום לחשוף את הנהלים הפנימיים של המשטרה בכל הקשור לנתוני תקשורת, ואפשר למדינה לסכם טענותיה בתוך 30 יום, ולעותרים תינתן אפשרות להגיב תוך 15 יום.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון