הודעות דוברות הלשכה

נאום ראש הלשכה ביום עיון בנושא: "מי ישמור על השומרים – היוזמה להקמת גוף שיפקח על עבודת הפרקליטות"

17.02.2009

עו"ד יורי גיא-רון, ראש לשכת עורכי הדין

ראש לשכת עורכי הדין: "ככל שיקודם רעיון של גוף לבדיקת הפרקליטות, הייתי מציע לשקול גוף חוץ – פרקליטותי, שהקשר בינו לבין הפרקליטות יהיה למשל מהסוג שיש בין נציבות הקבילות על שופטים לבין הנהלת בתי המשפט".

שלום לכולם,

 

לשכת עורכי הדין היא לשכה גם של הפרקליטים. תמיד היתה, ואולי עכשיו יותר מתמיד. ההגנה על הפרקליטות מפני חורשי רעתה, כחלק מביסוס שלטון החוק וטוהר המידות השלטוני, הינה בין משימותיי כראש לשכה. כשצריך היה להתבטא בעניין, גם למול ראש ממשלה, מ"מ ראש ממשלה ושר משפטים, התבטאנו ואף פעלנו. בלשכת עורכי הדין פועלת בעידן הנוכחי לראשונה ועדה, שכל עניינה טיפול בפרקליטות ובפרקליטים, כמו גם גוף דומה שעוסק לראשונה במשטרה. יש בלשכה גוף אחר, שעוסק אך ורק בצרכיהם ובענייניהם השוטפים של עמיתנו המשפטנים, העובדים כיועצים משפטיים בשורות המדינה. פרקליטים ומשפטנים עובדי מדינה ואחרים משולבים בפעילויות השונות של גופים מקצועיים שונים בלשכה, כמו עורכי דין ומשפטנים מן המגזר הפרטי.

 

כל הפתיח הזה לא צריך למנוע דיון בלשכה, גם כאשר קיימים רעיונות או טרוניות, שיש להם קשר לעבודת הפרקליטות. לא דיון נגד הפרקליטות. דיון עם הפרקליטות. בסופו של דבר, ביקורת לגיטימית הינה רצויה והכרחית בהקשרו של כל מוסד ציבורי דמוקרטי.

 

בדיון של נשיאות הפורום הפלילי מיום 30.11.08 העלה האורח, פרופ' אמנון רובינשטיין, הצעה להקמתו של גוף שמטרתו איסוף אינפורמציה ומתן דיווח לציבור בנוגע לעבודתה של הפרקליטות ומן ההיבט הסטטיסטי – אינפורמטיבי בלבד. האורח המכובד האחר באותו דיון, פרופ' מני מאוטנר, דיבר על מנגנון בדיקה רטרואקטיבי כלשהוא.

 

עיינתי בפרוטוקול אותו דיון, ומבלי לעסוק בחלק מהרטוריקה שהושמעה בו, סברנו שנכון יהיה לבדוק יותר את הדברים לעומקן. את הרעיונות. את הביקורת. את התשובות. את ההתייחסות הראשונית הרשמית של הפרקליטות לדברים. לכן, כונס יום העיון הזה, ואני מודה ליו"ר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן, שכינסה אותו, לעו"ד יורם סגי-זקס, לחברי הפאנל האחרים, ובמיוחד לפרקליט המדינה, עו"ד משה לדור, שנאות ליטול בו חלק פעיל.

 

במהלך אותה ישיבת הפורום הפלילי, הועלו רעיונות להקמתם של גופי בדיקה שונים, למשל במשרד מבקר המדינה או בלשכת עורכי הדין. לידיעתכם, אין לי שום כוונה לקדם הקמתו של גוף כזה בלשכה. אני גם בספק לגבי אפשרות קיומו של גוף או פונקציה מיועדת כלשהיא לעניין זה במשרד מבקר המדינה. ככל שיקודם רעיון כזה, הייתי מציע לשקול גוף חוץ – פרקליטותי, שהקשר בינו לבין הפרקליטות יהיה למשל מהסוג שיש בין נציבות הקבילות על שופטים לבין הנהלת בתי המשפט. גם כשהוקמה נציבות זו, התרעמו השופטים והשופטות ונשמעו טרוניות כנגד הרעיון. בפועל, הגוף הזה הוכיח את עצמו, ולאזרחים יש היום כתובת, גם אם רוב הפניות אינן רלוונטיות. נדמה לי, שאין איש שסבור היום שהקמת הנציבות לקבילות על שופטים פגעה בעצמאות השיפוט, באי-תלות השופטים או בשיטה הדמוקרטית הישראלית. חששות דומים נשמעו גם בצה"ל, בטרם הקים רא"ל (במיל') חיים לסקוב את נציבות הקבילות על החיילים. מוסד מושרש זה מהווה כיום חלק אינטגרלי ממערכת היחסים הרגישה והחשובה שבין, הציבור, משרד הביטחון וצה"ל.

 

אני מבקש להדגיש, שאיני שותף לכל מי שסבור שבפרקליטות רב הנסתר על הנגלה, ורב השגוי והמוטעה על הנכון והראוי בשליחות המדינה.

 

עם זאת, ככל שמתרבים המקרים, בהם נשמעת ביקורת מוצדקת, וככל שמסיבות שונות, שרובן פופוליסטיות ולא מוצדקות, ממשיך להיפגע אמון הציבור בגורמי האכיפה בישראל, נדמה לי שמן הראוי שתשתפר ההקשבה בקרב קברניטי גורמי האכיפה, הקשבה שתוביל לפתיחות אפשרית, במגבלות העניין, גם בהתייחס לכינונם של רעיונות חדשים. חשוב להדגיש, שלפחות חלק מתומכיהם של רעיונות אלה עושים כן מתוך מחשבה שיסייעו לעבודת הפרקליטות ושיתרמו לביצור מעמדה הציבורי. אגב, הטרוניות בקרב המבקרים הינן מנת חלקם גם של קורבנות העבירה ולא רק של חשודים ונאשמים. עובדה זו מעניינת ושופכת אור אחר על הנושא, שמן הראוי שיזכה להתייחסות המשתתפים ביום עיון זה.

 

מילה אישית. אני חושב שפרקליט המדינה הנוכחי הוא פרטנר לדיון בכל נושא. גם מבחינת ההקשבה וגם באפשרות המעשית של פתיחות לשינויים חדשים או מחודשים. אפילו אם לא תמיד נסכים, תמיד נידבר, ויש לנו בקנה כמה וכמה נושאים שמתאימים לליבון משותף, גם ציבורי וגם מקצועי, ודאי למשל אם הם עוסקים בהיקפו של חיסיון עורך דין-לקוח, על כל היבטיו.

 

אני מבין, שבמשטרה יש מבקר פנים. בשב"ס יש מבקר פנים, שהוא גם נציב פניות הציבור. בשני הגופים יש כמובן יחידת חקירות של סוהרים ושל שוטרים (בהתאמה), שתוצאות חקירותיהם יכולות להיות מופנות, לפי הצורך, להליכים משמעתיים או להליכים פליליים. הטענות בהתייחס לביקורת המופעלת בגופים אלה רבה, אולם הם אינם נושא דיוננו להיום, פרט אולי להתייחסות היקשית. 

 

זהותם של משתתפי יום העיון הערב מבטיחה לנו, לדעתי, דיון איכותי, ישיר ויעיל. נעקוב אחרי תוכנו ומסקנותיו, אם תהיינה, ונשקול בהתאם המשך עיסוק מעשי בנושא בלשכה.

 

תודה שוב לרחל ולחברי הפורום, ובמיוחד לעו"ד מורן קבלו, רכזת הפורום הפלילי.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון