הודעות דוברות הלשכה

רואי חשבון פרטיים, ששימשו כמבקרי עמותות מטעם משרד החשב הכללי באוצר, הוחלפו בשל חשש לניגודי עניינים בינם לבין הגופים שבוקרו על ידם

08.02.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הממונה על תקציבי המלכ"רים במשרד האוצר, רו"ח סיגי סייג בלשכת עורכי הדין: "לא פחות מחמישה משרדי רואי חשבון פרטיים, ששימשו כמבקרי עמותות מטעם משרד החשב הכללי באוצר, הוחלפו בשל חשש לניגודי עניינים בינם לבין הגופים שבוקרו על ידם".

הדברים נאמרו בישיבה של ועדת עמותות ומלכ"רים של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד איתן צחור, שהתקיימה ביום 4.12.08.

 

הממונה על המלכ"רים באגף התקציבים, רו"ח סיגי סייג, גילתה, כי לא פחות מחמישה משרדי רואי חשבון פרטיים, ששימשו כמבקרי עמותות מטעם משרד החשב הכללי באוצר, הוחלפו בשל חשש לניגודי עניינים בינם לבין הגופים שבוקרו על ידם.

 

בהרצאה בפני חברי ועדת עמותות ומלכ"רים בלשכת עורכי הדין הבהירה הממונה על נושא המלכ"רים במשרד האוצר כי קיימת הקפדה רבה באשר למהות הביקורת הנערכת בעמותות והאדם המבצע את הביקורת במשרד שנבחר לכך, תוך שילוב כל הגופים המבקרים בפעילות זו, למניעת כפל ביקורות, כגון: ביקורת רשם העמותות לא תבוצע מקום שקיימת ביקורת של החשב הכללי. בנושאים משפטיים הבהירה, כי אלו מטופלים בדרך כלל ע"י משפטנים המתמחים בתחום זה. היבט חשוב נוסף הועלה בהסכמה בין יו"ר הועדה, עו"ד איתן צחור, לבין הגב' סייג, והוא התייחסות האוצר להוצאות שאינן ישירות לצרכי ביצוע המטרות הציבוריות. ההסכמה שגובשה במסגרת הליכי בג"צ קובעת כי במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות לא יכללו הוצאות לגיוס תרומות המופנות למטרות ופרויקטים ספציפיים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון