הודעות דוברות הלשכה

יו"ר ועדת מגזר חקלאי בלשכת עורכי הדין: "אין מנוס מרפורמה בחוק ההתיישבות החקלאית על מנת להבטיח שהחקלאות בישראל תמשיך להיות כלכלית ותחרותית גם בעתיד"

26.01.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדברי עו"ד גוברין, מצד אחד נדרשים כיום החקלאים להתמקצעות רבה ולעמידה בתקני איכות הולכים ומחמירים, המהווים תנאי סף לייצוא התוצרת לשווקים באירופה ובארה"ב; מצד שני, הם נדרשים לשם כך לבצע השקעות כספיות רחבות היקף אשר רובם לא יוכלו לאורך זמן לעמוד בהם.

"על מנת לחזק את האחיזה בקרקע לצורך עיבוד חקלאי ועל מנת שעיבוד חקלאי זה יהיה כלכלי ותחרותי גם בעתיד, אין מנוס מביצוע רפורמה בחוק ההתיישבות החקלאית, אשר תאפשר שיתופי פעולה בין בעלי הון וידע ובין חקלאים בעלי זכויות בקרקע ובמים" - כך אמר עו"ד ראובן גוברין, יו"ר ועדת מגזר חקלאי בלשכת עורכי הדין, בישיבת ועדת המגזר החקלאי שנערכה בראשית השבוע, אשר אירחה את מר שי דותן, הממונה על חוק ההתיישבות החקלאית והאחראי על פיתוח הכפר במשרד החקלאות.

 

במהלך הישיבה, בה השתתפו עשרות עורכי דין הפועלים במגזר החקלאי, הציג דותן את מדיניות משרד החקלאות בכל הנוגע ליישום חוק ההתיישבות החקלאית; מדובר בחוק משנת 1967, אשר אינו מוכר בציבור אך בעל משמעויות מרחיקות לכת על עתיד החקלאות בישראל; החוק מטיל חובה לקבל ממשרד החקלאות היתר להתקשרויות שונות של בעלי זכויות חכירה בקרקע המדינה ושל בעלי מכסות מים, עם גורמים חיצוניים. אכיפת הוראות החוק נעשית על ידי "הסיירת הירוקה".

 

מר דותן סקר את התפתחות ענף החקלאות במהלך השנים מאז חקיקת החוק בשנת 1967, ששינתה את פני החקלאות לחלוטין ואת השינויים במדיניות משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל בכל הנוגע לאכיפת החוק, נוכח השינויים הללו. לדבריו, השחיקה ברווחיות היא "בקצב שנתי של 2.5%" ובשל כך, "כדי לשרוד צריך לגדול".

 

לדברי עו"ד גוברין, מצד אחד נדרשים כיום החקלאים להתמקצעות רבה ולעמידה בתקני איכות הולכים ומחמירים, המהווים תנאי סף לייצוא התוצרת לשווקים באירופה ובארה"ב; מצד שני, הם נדרשים לשם כך לבצע השקעות כספיות רחבות היקף אשר רובם לא יוכלו לאורך זמן לעמוד בהם. אחד האמצעים להתמודד עם המצב הוא שימור אפשרות הבחירה בידי החקלאים להתקשר בהסדרי שותפות עם צדדים שלישיים כגון תאגידים חקלאיים בעלי ידע מקצועי רב ערך ועם גורמים עסקיים בעלי משאבים כלכליים, אשר מוכנים להשקיע במיזמים חקלאיים משותפים, בתנאים אשר יהיו כלכליים גם עבורם. הקושי הוא שבמסגרת מדיניותו, קובע משרד החקלאות דרישות סף המתערבות בתנאים המסחריים שבהתקשרויות בין החקלאים ובין המשקיעים. דרישות אלה מגבילות את יכולת המשקיעים להחזיר את השקעתם בפרק זמן סביר, וודאי בהשוואה להשקעה בתחומים אחרים במשק.

 

משאלות והערות עורכי הדין שהשתתפו במפגש עלה בבירור הצורך חיוני בהמשך הגמשת מדיניות משרד החקלאות בנושא זה, על מנת להקל על שיתופי פעולה עם משקיעים, כדי להבטיח שהחקלאות בישראל תמשיך להיות כלכלית ותחרותית גם בעתיד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון