הודעות דוברות הלשכה

הוקם "המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל"

21.01.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי אימץ בהחלטתו את הצעתו של ראש הלשכה, לפיה לשכת עורכי הדין תפעל לכך שהציבור בישראל יפנה למוסד הבוררות של הלשכה, כדי לפתור את הסכסוכים המשפטיים שהינו צד להם, כתחליף איכותי ומקצועי לערכאות בתי המשפט העמוסות.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 20.1.09 את הצעת הצוות, שמינה מטעמו, להקמת מוסד הבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. המוסד יעסוק בבוררויות בכל נושא שניתן לדון בו על פי דין במסגרת בוררות, לרבות מחלוקות בין עורכי דין לבין עצמם ובין עורכי דין ולקוחותיהם.

 

צוות ההקמה בראשות עו"ד צביקי פירון, שהוקם על פי הצעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון,  הניח בפני הועד המרכזי הצעה מפורטת להקמת המוסד. על פי ההצעה, מבנה המוסד יכלול נשיאות, שהינה הגוף העליון של המוסד ותפקידה קביעת כללי המוסד, פיקוח על הפעילות והניהול של המוסד וקביעת עלויות הבוררות. הנשיאות מורכבת מ – 7 חברים, 6 מתוכם ימונו על ידי הועד המרכזי וחבר אחד על ידי פרקליט המדינה. שלושה מתוך חברי הנשיאות, שיפעלו בהתנדבות, מיועדים על פי ההצעה להיות שופטים בדימוס.

 

עוד יכלול המוסד הנהלה, שתפקידה ניהול המוסד באופן שוטף, ניתוב תיקים לבוררים, שימוש כגורם מקשר בין מוסד הבוררות לבין לשכת עורכי הדין ומוסדות המשפט השונים, פעילות שיווקית להגדלת מס' התיקים, קביעת שיטת ניהול הדיון, מיקום הדיון וניהול ותפעול אתר האינטרנט של המוסד. הנהלת המוסד מורכבת מיו"ר מקרב חברי הנשיאות (בהתנדבות) ושני חברים בשכר. כמו כן, יכלול המוסד ועדה מייעצת לענין מינוי בוררים וסיווגם וועדת ביקורת.

 

הצעת הקמת המוסד מסדירה, בין היתר, שורה של נושאים – כשירות לשמש כבורר בערכאה ראשונה ובערכאת הערעור; הליך הגשת מועמדות לשמש כבורר בשתי הערכאות; כיצד יש להכין את רשימת הבוררים והפרטים הכלולים בה; הוראות הדין החלות על המוסד וסדרי הדיון; כיצד נפתח הליך בוררות ומה יש לכלול בבקשה לפתיחת הליך שכזה; הדרכים למינוי בורר, השגות על מינויו והחלפת בורר ועוד. הפרטים שיוסדרו בעניינים אלה יאושרו על ידי הועד המרכזי לאחר עבודת מטה נוספת של צוות ההקמה בתקופה הקרובה.

 

הועד המרכזי אימץ בהחלטתו את הצעתו של ראש הלשכה, לפיה לשכת עורכי הדין תפעל לכך שהציבור בישראל יפנה למוסד הבוררות של הלשכה, כדי לפתור את הסכסוכים המשפטיים, שהינו צד להם, כתחליף איכותי ומקצועי לערכאות בתי המשפט העמוסות.

 

בצד הדברים, הזכיר ראש הלשכה את הפרויקט המשותף של הלשכה והנהלת בתי המשפט להתמודדות עם מלאי התיקים שנצבר במערכת המשפט, ואת הכוונה להפנותם לבוררות משפטית אצל עורכי דין.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון