הודעות דוברות הלשכה

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאול שוחט, בהשתלמות פורום המשפחה של לשכת עורכי הדין באילת: "אם מקדימים את איזון המשאבים בבית המשפט, אבל שאלת המשמורת נדונה בבית הדין הרבני, צריך לחכות שבית הדין יפסוק בשאלת המשמורת כדי להתחשב ברווחת הילדים"

1.13.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הדברים נאמרו בהשתלמות פורום המשפחה של לשכת עורכי הדין בשיתוף עם מכון ההשתלמות של הלשכה, באילת, במושב תחת הכותרת "חוק יחסי ממון – תיקון מספר 4".

יו"ר פורום משפחה של הלשכה, עו"ד אבנר זינגר, שהנחה את המושב, הדגיש בפתח הדיון, כי התיקון לחוק יחסי ממון – המאפשר הסדרת ענייני הרכוש בין בני הזוג ללא קשר לגירושין - הוא התיקון הראשון המהותי שנעשה בחוק, "המכשלה הגדולה בחוק הייתה לעניין פקיעת הנישואין. כך בעצם הפכו הוראות החוק לאות מתה. דבר זה הוביל למצב סחטני ולעגינות". עו"ד זינגר ציין, כי התיקון שנעשה הינו מרחיק לכת יותר מתיקון סעיף פקיעת הנישואין, הוא  ציין לדוגמא את סעיף 8, לפיו מוענק שיקול דעת בקשר לחלוקת הרכוש שלא על בסיס שווה, בהתחשב בכושר ההשתכרות. "השאלה", הוסיף עו"ד זינגר, "האם סעיף זה ממוסס את פסיקתו של בית המשפט העליון?".

 

לדברי שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, השופטת חנה ריש-רוטשילד, במשך השנים, מאחר שנדחה מועד איזון המשאבים, הפסיקה יצרה טלאים שונים כדי לעזור לבני זוג שרצו להתיר את קשר הנישואין, ולא יכלו לעשות זאת בגלל מועד איזון המשאבים, "לצערי, התיקון לא פתר לחלוטין את הקשיים הללו". השופטת ריש-רוטשילד הסבירה, כי "סעיף 8 קובע כי לבית המשפט שיקול דעת שלא לחלק שווה את הנכסים בין בני הזוג. אף אחת מהאפשרויות בסעיף לא מאפשרת לבית המשפט להוסיף נכס שאינו מוגדר בר איזון. אין פה לאקונה אלא הסדר שלילי".

 

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט שאול שוחט, הדגיש, כי "תופעת מרוץ הסמכויות היא תופעה שאינה לתפארת דיני המשפחה. הוכרע שהדין שיש לפסוק על פיו הוא הדין האזרחי. הקמתו של בית משפט לענייני משפחה, לא באה לפגוע בבתי הדין הדתיים, אך האמצעים שהוא הגיש הפכו אותו לאבן שואבת לבני הזוג המסוכסכים ולא אחת שמענו שנפגעה פרנסתו של בית הדין הרבני". השופט שוחט ציין בהקשר של משמורת קטינים, כי "אנחנו לא רוצים שהקטינים יהיו כלי משחק במאבק הרכוש. אם מקדימים את האיזון בבית המשפט, אבל המשמורת מתקיימת בבית הדין הרבני, צריך לחכות שבית הדין יפסוק בשאלת המשמורת כדי להתחשב ברווחת הילדים".

 

לדברי דיין בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו, הרב אליהו היישריק, בעניין משמורת הקטינים, "תהיה מלחמת עולם על הילדים, הכניסו את הזירה לחוק יחסי ממון. לדעתי החוק הוא שגוי, ביחס למטרת החקיקה. כאשר מעמידים חוק, חייבים קודם כל לסמן את היעד. לדעתי, מה שנעשה במסגרת התיקון לחוק הוא דרך העוקפת את הבעיה ולא מתמודדת איתה".  הרב היישריק הוסיף ואמר, כי "בעשר השנים האחרונות יש מהפך בבתי הדין הרבניים, נכנס דור חדש וצעיר שנולד כאן בארץ וער לשינויים בציבור, הרבה יותר פסקי דין לחיוב בגט ניתנים כיום. אם מישהו חשב שיהיה בתיקון זרז לחלוקת הרכוש, הוא שם כאן מוקשים גדולים לרעת הילדים".

 

ד"ר שחר ליפשיץ ברך על התיקון לחוק יחסי ממון, והתייחס לכך, שבמסגרת האיזון צריך לערוך חלוקה קניינית של נכסי עתיד כמו חלוקה של כל רכוש אחר.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון