הודעות ועדכונים

הסכמה לקבל הודעות מן הלשכה – אנא פעלו בהקדם!

1.6.2009

צוות מחוז חיפה

הסכמה לקבל הודעות מן הלשכה – אנא פעלו בהקדם!

 

"הדרך היעילה והזולה ביותר להפצת הודעות לחברי הלשכה הינה באמצעות הדואר האלקטרוני. הסכמתכם לקבלו, מאפשרת לנו ליצור פעילויות בעלויות נמוכות יותר, ולהביאן לידיעתכם. הנהנים מכך, בסופו של יום, הם אתם – ציבור חברינו וחברותינו" – כך פנתה מנכ"ל הלשכה, עו"ד לינדה שפיר, לחברים ואנו מאמצים קריאתה זו.

 

על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (פורסם ביום 1 ביוני 2008 ותחילתו 6 חודשים מיום פרסומו) שיגור "דבר פרסומת" בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות s.m.s, מחייב קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען. מבלי להידרש לשאלה המשפטית אם הודעות הלשכה עונות להגדרת החוק, וכמדיניות ציבורית ראויה, הוחלט לפנות אל כל אחד ואחת מכם ולקבל את ההסכמה לקבלת מסרים מן הלשכה, כאשר אלה מכילים בתוכם גם פעילות או הצעות הכרוכות בתשלום.

 

אם הינכם מסכימים אנא ציינו זאת על ידי משלוח פקס למזכירות הלשכה (8553033- 04), או תנו הסכמתכם באופן מכוון באתר הלשכה  http://israelbar.co.il/form/

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון